Legpicpusene

Oslo katolske bispedømme

(4 legpicpuser)

Berit Hildegard Lea (leder)

Åndelig veileder: Arne Marco Kirsebom SS.CC

I de senere tiår opplever mange ordner at legfolk ønsker å orientere sine liv etter en ordens spesifikke spiritualitet. Vår orden har bestått av brødre, søstre og legfolk helt siden dens grunnleggelse julenatt 1800 i Poitiers i Frankrike. Det er derfor gledelig at denne tredje grenen fra grunnleggelsen har våknet til live igjen. I dag er rundt 100 personer i Europa knyttet til Legpicpus.

Legpicpus "deltar i Kongregasjonens oppgave slik det står uttrykt i konstitusjonens 1. kapittel, som er likt for de to grenene av brødre og søstre" heter det i de globale statuttene. Det vil si at Legpicpus kan forstås som en del og en utvidelse av Kongregasjonen. Den øker ordenens virkefelt: "Vår første misjon er vårt liv og eksempel. Derfor skal hvert medlem der han eller hun er satt i livet, søke muligheter for å bringe inn Ordensfellesskapets spiritualitet og prioriteter i eget liv og arbeid." Det forutsettes at "et medlem av Legpicpus lever et liv helt i tråd med Den katolske kirkes lære og ønsker å styrke og fordype dette livet ved å la det formes av Ordensfellesskapets spiritualitet gjennom medlemskapet." En sentral åndelig oppgave er den sonende tilbedelsen av Alterets sakrament.

av Webmaster publisert 08.01.2004, sist endret 08.02.2016 - 15:22