Navneliste

Dersom det følger et navn i parentes, er det første navnet søsterens klosternavn, og det i parentes hennes sivile navn (det hun hadde før hun trådte inn i ordenslivet). Så følger fødested og -år. Til slutt (l.:) følger årstall for løfteavleggelsene.

Dominikanerinnene på Lunden

av Webmaster publisert 13.08.2010, sist endret 08.04.2019 - 17:19