Jesuittene (S.J.)

(S.J. = Societas Jesu)


Artikler om Jesuittene


Jesuitter som tidligere har virket i Norge

1960-1990
Kálmán Horváth (flyttet til Danmark 1990, så til Ungarn 2001, død 18. mars 2004 i Ungarn)
1961-2007
Gustav Teres (død 21. desember 2007)
1966-1968 & 1976-1981
Philip Caraman (flyttet til England 1981, død 6. mai 1998)
1967-1987
Joseph Sarosi (fratrådt 1987)
1973-1982
Deszö Szentivanyi (flyttet til Tyskland 1982, død 9. september 1991)
1997-1999
Edward J. Ingebretsen (flyttet til USA 1999)
av Webmaster publisert 22.12.2007, sist endret 22.12.2007 - 14:31