Den Katolske Skole

Forord

[1] Den katolske skole har stadig fått mer og mer oppmerksomhet innen Kirken etter Det annet Vatikankonsil, og særlig har man lagt vekt på Kirkens rolle slik den kommer til uttrykk i konstitusjonene LUMEN GENTIUM og GAUDIUM ET SPES.

I Konsilets Deklarasjon GRAVISSIMUM EDUCATIONIS, blir skolen drøftet i lys av alt det kristen utdannelse omfatter.Det dokument som her foreligger, utvikler ideen i denne deklarasjonen, men begrenser seg til en utdypende refleksjon omkring den katolske skole.

[2] Den Hellige Kongregasjon for katolsk utdannelse er seg bevisst at det fins alvorlige problemer som er en integrert del av katolsk utdannelse i et pluralistisk samfunn. Den betrakter det derfor som sin første plikt å fokusere oppmerksomheten på det som er en katolsk skoles natur og særlige kjennetegn. I det mangfold av situasjoner og juridiske systemer hvor den katolske skole må fungere, i kristne og ikke- kristne land, kreves det at Kirken må møte og løse lokale problemer innen dens egen sosio-kulturelle kontekst.

[3] Denne plikten hviler på de lokale kirkene, og anerkjennes av Den Hellige Kongregasjon, som mener at øyeblikket nå er inne til å tilby sitt eget bidrag, ved på nytt å understreke klart og tydelig verdiene i katolsk utdannelse og katolsk skole. Det er i disse verdiene man finner den grunnleggende årsak til at en katolsk skole eksisterer og dens basis for et ekte apostolat. Dette dokument foregir ikke å gi en fullstendig behandling av sitt tema, det forsøker bare å fastslå premisser som kan iverksettes og lede til flere fruktbare studier.

[4] Bispekonferansene er pastoralt opptatt av alle unge katolikker hvilken skole de enn går på. [2. Vat. Deklarasjon om kristen utdannelse. "Gravissimum Educationis," 7.] Den Hellige Kongregasjon for katolsk utdannelse gir tillitsfullt det herværende dokument til dem, slik at de kan arbeide for å oppnå et effektivt utdannelsesystem på alle nivåer som svarer til samtlige behov for utdannelse som unge mennesker i katolske skoler har. Den Hellige Kongregasjon henvender seg også til alle dem som er ansvarlige for utdannelse - foreldre, lærere, unge mennesker og skolemyndigheter, - og oppfordrer dem til å samle alle ressurser og midler de har til rådighet, slik at katolske skoler kan bli i stand til å sørge for en tjeneste som virkelig er kulturbærende og apostolisk.


Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18