Den Katolske Skole

Konklusjon

[91] Mange katolikker arbeider i statsskoler verden over. Dette dokument ønsker på ingen måte å undervurdere verdien av deres arbeid og vitnesbyrd. Gjennom å beskrive oppgaven som er betrodd den katolske skole, har meningen vært å oppmuntre enhver anstrengelse for å fremme dens sak. For i den pluralistiske verden vi lever i, er den katolske skole i den enestående stilling at den mer enn noen gang kan tilby en overordentlig verdifull og nødvendig tjeneste. Med prinsippene i Evangeliet som det trofaste referansepunkt, så tilbyr den sitt samarbeid til dem som bygger en ny verden. Denne invitasjonen er fri for en mentalitet som setter egen nytelse i høysetet, fri for effektivitetssyndromet i et moderne forbrukssamfunn.

[92] Prinsippene som her er drøftet, burde inspirere den katolske skole, og vi retter en appell til hver enkelt Bispekonferanse om å ta dem i betraktning, utvikle og omsette dem til et handlingsprogram som kan møte virkelige behov innen utdanningssystemet i sine land.

[93] Den Hellige Kongregasjon for katolsk utdannelse erkjenner at problemene både er følsomme og sammensatte, og derfor henvender den seg til hele Guds folk. I frelsens økonomi blir vi arme mennesker konfrontert med problemer hvis konsekvenser vi lider under, og vi arbeider alt vi evner for å løse dem. Når det gjelder den endelige analyse, så er vi sikre på at suksess i ethvert tiltak ikke kommer av tillit til våre egne løsninger, men av tillit til Jesus som lot oss kalle ham Lærer. Må Han inspirere, lede og støtte oss. Må Han bringe trygt i havn alt det vi har påtatt oss i Hans navn.


Forrige Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18