St. Paul gymnas

Skolen har et eget nettsted, se www.stpaulgymnas.no

Skolens adresse:
Adresse Florida, Nygårdsgaten 124, 5008 Bergen
Rektor:
Petter Gjessing (fra 1. januar 2017)
Lærer/rådgiver:
Dag Olav Larsen
Skoleprest og rektor for St. Sunniva kapell:
Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.reg
Skolestyre:

Tom Schjelderup Skare (leder)
Jacob Kooter Laading (nestleder)
Dom Alois Brodersen (medlem)
Birgith E. H. Kalve (medlem)
Jana Midelfart Hoff (medlem)

Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 31. mars 2017)
Remy Monzoon, Johanne Lein, Birgith Kalve, Theresa Robberstad og Eirik Sukke

Studenthjem

Studenthjemmet har 12 hybler, og vil bli drevet av Skolekontoret i Oslo katolske bispedømme i nært samarbeid med St. Paul gymnas.

av Webmaster publisert 11.08.2010, sist endret 20.12.2022 - 15:50