Katolikker i Norge, etter fødeland (2000)

Del I: De registrerte katolikker

De registrerte katolikker

I løpet av 2000 innhentet kirkebladet "Broen" tall fra samtlige 31 katolske menigheter i Norge om deres registrerte medlemmer etter fødeland. De fleste av menighetene svarte i løpet av våren 2000, men fordi tre menigheter ikke hadde sine tall klare før mot slutten av året, kunne ikke resultatet analyseres før i januar 2001. Det dreier seg således om opplysninger som er nesten et år gamle.

Dette er annen gang en så omfattende innhenting av disse opplysninger har funnet sted i den katolske kirke i Norge. Første gang var våren 1994.

Personers fødeland er ikke nødvendigvis identisk med deres nasjonalitet, eller nasjonale bakgrunn, og heller ikke med deres statsborgerskap. Det er naturligvis en sterk sammenheng mellom fødeland og nasjonal bakgrunn, men den er ikke hundre prosent pålitelig. Tenk på barn av to nordmenn som er født under foreldrenes utenlandsforhold, eller vietnamesiske båtflykninger som får barn i flyktningeleir, før familien ankommer Norge.

Det er f.eks. grunn til å tro at de fleste av statistikkens katolikker som er født i nord-afrikanske land, har fransk nasjonal bakgrunn. Likeledes er det svært mange av de norskfødte katolikker som er annengenerasjons innvandrere (født av to utenlandsfødte), og atter andre som er barn av foreldre der en av foreldrepartene (som regel katolikken) er født utenlands. Alt dette må man ha i mente når man vil tolke dette statistiske materialet.

Oversikten har sine mangler. Gruppen ukjent fødeland er stor. Det er også endel personer som oppgis født i land som senere har opphørt, eller blitt delt i mindre deler (som Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia, Jugoslavia og Etiopia). Målet har vært å fordele disse så godt som mulig på de nåtidsland som deres fødested ligger i, men dette har ikke vært fullt ut oppnåelig fordi menighetene ikke alltid har registrert fødested, men kun fødeland.

Det er likevel bemerkelsesverdig at det har latt seg gjøre å innhente såpass detaljerte og - må vi tro - pålitelige informasjoner.

Figur 1.1: Alle katolikker etter region, 2000

Figuren viser at minst en tredel av de registrerte katolikker er født i den såkalte "tredje verden".

Figur 1.2: De utenlandsfødte katolikker etter region, 2000(Her er norskfødte og ukjent-gruppen eliminert)

Figuren viser hvor fremtredende de asiatisk-fødte er blant de utenlandsfødte registrerte katolikker.

Tabell 1.1: De største grupper blant de registrerte katolikker i Norge etter fødeland 2000, rangert etter størrelse
Norge16 063
Filippinene3 895
Vietnam3 882
Polen3 062
Chile2 450
Sri Lanka1 373
Tyskland614
USA611
Ungarn567
Storbritannia552
Frankrike467
Italia457
Spania424
Kroatia377
Nederland227
Brasil219
Irland188
Colombia182
Portugal180
Eritrea179
Bosnia-Hercegovina167
Østerrike135
Belgia125
Peru123
Ghana118
Tsjekkia115
Sverige114
India108
Mexico100
Tabell 1.2: Registrerte katolikker i Norge etter fødeland 2000, samtlige fødeland, ordnet etter verdensdel og geografisk region
AFRIKA
Algerie5
Angola12
Det britiske området i Indiahavet1
Botswana3
Burkina Faso1
Burundi1
Côte d'Ivoire (Elfenbeinskysten)13
Egypt14
Eritrea179
Etiopia41
Gambia10
Ghana118
Guinea5
Guinea-Bissau1
Kamerun12
Kapp Verde77
Kenya38
Kongo Brazzaville1
Kongo [tidl. Zaire]18
Liberia4
Madagaskar4
Malawi1
Marokko8
Mauritania1
Mauritius78
Mosambik16
Nigeria72
Reunion3
Rwanda75
Senegal4
Seychellene3
Sierra Leone12
Somalia1
Sudan26
Sør-Afrika12
Tanzania25
Togo6
Tunisia4
Uganda61
Zambia16
Zimbabwe9
Lar seg ikke bestemme nærmere:
Det gamle Etiopia4
AMERIKA
NORD-AMERIKA
Bahamas1
Canada61
USA611
MELLOM-AMERIKA
Costa Rica12
El Salvador29
Guatemala20
Honduras21
Mexico100
Nicaragua15
Panama3
KARIBIA
Cuba11
Den dominikanske republikk81
Haiti3
Jamaica8
Martinique1
De nederlandske Antillene2
Puerto Rico2
Trinidad og Tobago28
SØR-AMERIKA
Argentina64
Bolivia35
Brasil219
Chile2 450
Colombia182
Ecuador33
Guyana2
Paraguay8
Peru123
Suriname2
Uruguay32
Venezuela23
ASIA
MIDTØSTEN
Irak59
Iran29
Israel10
Jordan3
Libanon36
Syria9
Tyrkia6
SØR- OG ØST-ASIA
Bahrain1
Bangladesh1
Filippinene3 895
De forente arabiske emirater (UAE)1
Georgia4
Hongkong (Kina)16
India108
Indonesia50
Japan7
Kambodsja6
Kina19
Korea58
Kuwait3
Laos1
Macao (Kina)2
Malaysia20
Myanmar1
Pakistan15
Qatar2
Saudi-Arabia2
Singapore19
Sri Lanka1 373
Taiwan6
Thailand21
Vietnam3 882
Øst-Timor1
EUROPA
Albania7
Belgia125
Bosnia-Hercegovina167
Danmark68
Estland4
Finland15
Frankrike467
Hellas4
Hviterussland3
Irland188
Island12
Italia457
Jugoslavia40
Kroatia377
Latvia6
Liechtenstein1
Litauen15
Luxembourg11
Malta5
Nederland227
Nord-Irland14
Norge16 063
Polen3 062
Portugal180
Romania29
Russland15
Slovakia29
Slovenia8
Spania424
Storbritannia552
Sveits46
Sverige114
Tsjekkia115
Tyskland614
Ukraina11
Ungarn567
Østerrike135
Lar seg ikke bestemme nærmere:
Det gamle Jugoslavia111
Den tidligere Sovjetunionen6
Det tidligere Tsjekkoslovakia30
OCEANIA
Australia24
New Zealand10
De nordlige Marianas1
Norfolk-øya2
Tahiti1
Tonga1
Vanuatu1
UKJENT2 288
AFRIKA995
NORD-AMERIKA673
MELLOM-AMERIKA200
KARIBIA136
SØR-AMERIKA3 173
AMERIKA4 182
MIDT-ØSTEN152
SØR- OG ØST-ASIA9 514
ASIA9 666
NORGE16 063
ØVRIGE NORDEN209
ØVRIGE EUROPA8 052
EUROPA24 324
OCEANIA40
UKJENT2 288
SUM41 495

Summen av tallene sammenfaller med det registrerte antall katolikker pr. årsskiftet 1999/2000, men dette skyldes at antallet ukjente i to menigheter var uklart og gruppen «ukjent fødeland» ble «saldert». I virkeligheten er materialet sammensatt av opplysninger fra menighetene som har forskjellige stikkdatoer i løpet av år 2000.

Tabell 1.3: Menighetene og deres største grupper etter fødeland, 2000
MenighetUtenlandsfødteUkjentStørste grupper etter fødeland (med prosentandel)
Hammerfest75,9%0,0%NOR (24), FIL (21), SL (20), COL ( 9), POL ( 5)
Molde74,8%2,1%POL (24), FIL (24), NOR (23), TYS ( 3), CHI ( 2)
Ålesund74,3%3,1%FIL (30), NOR (28), SL (16), POL ( 6), VN ( 4)
Haugesund71,6%0,0%NOR (28), CHI (22), FIL (13), POL (12), VN ( 8)
Porsgrunn66,0%3,4%NOR (31), VN (15), CHI (12), FIL (11), POL (10)
Stavanger64,4%4,5%NOR (31), VN (23), POL ( 7), FIL ( 7), USA ( 5)
Drammen62,4%8,4%NOR (29), VN (18), POL (10), CHI ( 8), FIL ( 5)
Bodø61,2%0,7%NOR (38), FIL (21), POL (11), CHI ( 4), BOH ( 2)
Levanger60,4%0.0%NOR (40), FIL (17), VN (11), POL ( 9), SL ( 4)
Hønefoss60,1%9,2%NOR (31), CHI (21), FIL ( 9), POL ( 8), URU ( 4)
Harstad60,0%0,0%NOR (40), SL (20), CHI (18), FIL ( 8), POL ( 8)
Larvik59,8%1.3%NOR (39), VN (30), FIL (10), POL ( 4), BRA ( 3)
Kristiansand59,6%13,7%NOR (27), CHI (18), VN (15), POL ( 5), FIL ( 5)
Oslo-St.Hallvard57,1%9,5%NOR (33), FIL (14), POL ( 8), VN ( 8), SL ( 5)
Moss56,5%0,0%NOR (43), VN (18), POL (18), FIL ( 4), UNG ( 4)
Kristiansund55,7%7,0%NOR (37), FIL (15), POL ( 8), CHI ( 6), IQ ( 3)
Bergen54,1%1,5%NOR (44), CHI (12), VN ( 8), SL ( 8), FIL ( 6)
Oslo-St.Olav53,7%1,9%NOR (44), FIL ( 9), POL ( 5), VN ( 4), CHI ( 4)
Lillehammer53,5%0,0%NOR (47), FIL (13), POL ( 5), VN ( 5), BOH ( 5)
Tromsø52,4%6,7%NOR (41), POL (11), FIL (10), RWA ( 7), SL ( 5)
Trondheim51,9%3,9%NOR (44), VN ( 9), POL ( 9), CHI ( 8), FIL ( 8)
Arendal50,1%0,9%NOR (49), POL ( 9), FIL ( 9), VN ( 4), BOH ( 4)
Lillestrøm49,7%9,8%NOR (41), VN (13), FIL ( 8), POL ( 7), CHI ( 2)
Askim49,3%0,0%NOR (51), POL (14), VN (14), KRO ( 8), FIL ( 7)
Hamar49,0%7,6%NOR (43), VN (22), CHI ( 7), FIL ( 7), POL (6)
Halden48,6%0,4%NOR (51), POL (21), NL ( 7), FIL ( 3), TYS ( 3)
Narvik48,6%7,5%NOR (44), FIL (14), CHI (10), SL ( 8), POL ( 7)
Tønsberg45,2%4,9%NOR (40), VN (12), FIL ( 9), POL ( 9), UNG ( 6)
Fredrikstad43,6%4,7%NOR (52), POL (12), FIL ( 7), VN ( 5), CHI ( 2)
Asker og Bærum39,7%15,9%NOR (44), POL ( 5), VN ( 4), FIL ( 3), TYS ( 2)
Storfjord/Lofoten35,6%0,0%NOR (64), FIL (17), POL ( 5), SL ( 3), TYS ( 3)

(Forkortelser: BOH=Bosnia-Hercegovina, BRA=Brasil, CHI=Chile, COL=Colombia, FIL=Filippinene, IQ=Irak, NL=Nederland, NOR=Norge, POL=Polen, RWA=Rwanda, SL=Sri Lanka, TYS=Tyskland, UNG=Ungarn, URU=Uruguay, USA, VN=Vietnam)

Tabell 1.4: Menigheter med størst andel født i ...
Menigheter med størst chilenskfødt andel
Haugesund21,9%
Hønefoss21,1%
Harstad17,9%
Kristiansand16,9%
Bergen12,3%
Menigheter med størst filippinskfødt andel
Ålesund30,3%
Molde23,6%
Hammerfest21,1%
Storfjord/Lofoten16,9%
Levanger16,8%
Menigheter med størst polskfødt andel
Molde24,8%
Halden20,8%
Moss17,8%
Askim13,8%
Haugesund12,1%
Menigheter med størst srilankafødt andel
Hammerfest19,7%
Harstad18,9%
Ålesund15,7%
Narvik8,7%
Bergen7,9%
Menigheter med størst vietnamesiskfødt andel
Larvik29,6%
Stavanger22,5%
Hamar21,9%
Moss18,1%
Drammen17,7%

De fem største grupper

Tabell 1.5: Menighetene med høyest antall født i ...
Grupper mellom 999 og 300 katolikker
Filippinene
Oslo-St.Hallvard972
Oslo-St.Olav718
Bergen292
Stavanger193
Ålesund166
Porsgrunn148
Lillestrøm130
Trondheim113
Tønsberg103
Haugesund102
Vietnam
Stavanger666
Oslo-St.Hallvard525
Bergen351
Oslo-St.Olav340
Kristiansand296
Drammen259
Lillestrøm221
Porsgrunn199
Hamar188
Tønsberg141
Polen
Oslo-St.Hallvard565
Oslo-St.Olav404
Stavanger217
Bergen184
Drammen146
Porsgrunn134
Fredrikstad130
Trondheim129
Moss128
Lillestrøm114
Chile
Bergen514
Kristiansand341
Oslo-St.Hallvard286
Oslo-St.Olav279
Haugesund166
Porsgrunn162
Drammen114
Trondheim113
Hønefoss97
Stavanger75
Sri Lanka
Oslo-St.Hallvard344
Bergen328
Oslo-St.Olav209
Stavanger94
Ålesund86
Hammerfest79
Harstad36
Tromsø26
Lillestrøm25
Trondheim25
Grupper mellom 299 og 150 katolikker
Tyskland
Oslo-St.Olav136
Bergen76
Oslo-St.Hallvard65
Asker og Bærum51
Porsgrunn35
USA
Oslo-St.Olav170
Stavanger168
Bergen48
Asker og Bærum47
Oslo-St.Hallvard43
Ungarn
Tønsberg72
Oslo-St.Olav70
Kristiansand55
Oslo-St.Hallvard54
Drammen43
Storbritannia
Stavanger134
Oslo-St.Olav101
Bergen66
Asker og Bærum36
Oslo-St.Hallvard32
Kroatia og Bosnia-Hercegovina (to land kombinert)
Oslo-St.Olav128
Oslo-St.Hallvard111
Askim40
Asker og Bærum38
Tønsberg22
Frankrike
Oslo-St.Olav234
Stavanger67
Asker og Bærum37
Bergen31
Oslo-St.Hallvard30
Italia
Oslo-St.Olav150
Oslo-St.Hallvard84
Stavanger43
Asker og Bærum40
Bergen23
Spania
Oslo-St.Olav111
Oslo-St.Hallvard86
Bergen40
Lillestrøm32
Asker og Bærum22
Nederland
Bergen53
Oslo-St.Olav29
Brasil
Oslo-St.Olav98
Bergen25
Oslo-St.Hallvard25
Irland
Oslo-St.Olav24
Bergen20
Colombia
Kristiansand41
Hammerfest37
Portugal
Oslo-St.Olav46
Oslo-St.Hallvard42
Eritrea
Oslo-St.Hallvard80
Oslo-St.Olav59


Del II: Overslag over det reelle antall katolikker i Norge

Vårt overslag over det reelle antall katolikker i Norge består av to komponenter: Et overslag over antallet norskfødte katolikker, og et overslag over antallet utenlandsfødte katolikker.

Med «det reelle antall» menes katolsk døpte og konvertitter som er bosatt i Norge, og som ikke har forlatt Den katolske kirke med noe formelt skritt.

Norskfødte katolikker

Her gir menighetsregistrene etter alt å dømme en meget god pekepinn. Der er det sammenlagt 16 063 personer som er registrert som norskfødte. Men dette tall er med sikkerhet likevel noe i underkant av det reelle antall. Dette skyldes de følgende faktorer:

  1. I gruppen ukjent fødeland (på landsbasis 2 288 personer) vil det befinne seg endel norskfødte,
  2. Noen er falt ut av registrene pga. flytting, uten at de har sendt flyttemelding verken til fraflyttings- eller tilflyttingsmenighet.
  3. Endel utenlandsfødte katolikker lar sine norskfødte barn døpe i hjemlandet, og utelater/ er ikke snare med å varsle menigheten i Norge om dette.
  4. Endel nordmenn konverterer til den katolske kirke under utenlandsopphold, og utelater/ er ikke snare med å varsle menigheten i Norge om dette etter at de er flyttet hjem.

På bakgrunn av dette anslår vi det reelle antall norskfødte katolikker i Norge i 2000 til sannsynligvis ca 18.200, men uansett, minst 17.700.

Utenlandsfødte katolikker

Befolkningsstatistikkene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er i de siste årene blitt så differensierte at de er meget nyttige for et seriøst forsøk på å beregne det reelle antall utenlandsfødte katolikker i Norge. De tall som er registrert i menighetene, ligger helt klart under det reelle antall.

I tabell 2.1 gjennomgår vi de viktigste utenlandsfødte grupper. Til grunn for tallene ligger (1) SBBs oversikt pr. 1. januar 2000 over førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn (som holder utenfor bl.a. adoptivbarn); (2) Vatikanets statistiske årbok av 1998 for opplysningene om andel katolikker i de respektive land, (3) og for noen lands vedkommende et meget forsiktig overslag av katolske utenlandsfødte med én norskfødt forelder, igjen med tall fra SSB som bakgrunn.

Ettersom SSBs tall er over ett år gamle i forhold til januar 2001, og det er utvist stor tilbakeholdenhet i overslagene, må i virkeligheten begge overslag over utenlandsfødte katolikker kunne betraktes som forsiktige.

På bakgrunn av dette anslår vi det reelle antall utenlandsfødte katolikker i Norge i 2000 til sannsynligvis ca 42.900, men uansett, minst 35.400

Dermed kommer vi til det resultat at det samlede reelle antall katolikker i Norge våren 2000 turde være sannsynligvis ca 61.100, men uansett, minst 53.100

Tabell 2.1: Broens beregninger over reelt antall utenlandsfødte katolikker - blant annet med utdrag av SSBs statistikk over førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn, pr. 1. januar 2000 (Romertall I). (Rangert etter sannsynlig antall - II)
LandKatolskSSBBeregnet antall katolikker
andelAlleSannsynligstMinimum
IIIIII
Polen*95,7%5 5775 5005 300
Filippinene*82,3%4 8384 2004 000
Chile78,3%5 2374 1003 700
Vietnam*6,4%11 1063 9003 800
Tyskland*34,4%8 6212 8001 400
Frankrike80,7%2 2562 2001 850
Sri Lanka*6,7%7 1281 8001 500
USA*22,1%7 3231 6501 400
Spania*93,7%1 2761 2501 150
Italia97,0%1 1481 2001 100
Nederland*35,8%3 3751 200750
Storbrit./N.-Irlandc 11%10 5761 100900
Ungarn64,6%1 288820700
Brasil86,1%699600400
Østerrike*74,5%761670600
Portugal92,5%636590500
Alle andre land166 6179 3206 350
Sum utenlandsfødte katolikker42 90035 400

Det er verdt å merke seg at rangeringen i denne tabellen kommer til en vesentlig annen rekkefølge enn i tabell 1.1. For noen gruppers vedkommende er «mørketallene» meget større enn for andre. Dersom alle grupper katolikker var blitt registrert i menighetene i like stort monn, ville ifølge disse beregninger altså ikke lenger gruppen født på Filippinene være den største blant de utenlandsfødte katolikker.

Kroatia er ikke tatt med i rekkefølge, fordi det i SSB nok er et stort antall personer registrert som født i «Jugoslavia» som i virkeligheten er født i dagens Kroatia. Vårt overslag er av flere grunner kun innbakt i gruppen i «Alle andre land».

(*) Det dreier seg her om overslag med stor grad av skjønn fra land til land. Overslagene er tilbakeholdende. For noen grupper (de fra Nederland, Sveits, Tyskland og USA) er det antatt at dem som er flyttet til Norge i stor grad kommer fra miljøer eller regioner med lavere andel katolikker enn landsgjennomsnittet. For andre grupper (Filippinene, Sri Lanka og Vietnam) antas det på den annen side at det er relativt flere katolikker enn gjennomsnittet i hjemlandet. For noen (Filippinene, Frankrike, Italia, Polen, Spania, Tyskland og Østerrike) har vi også lagt til et antall utenlandsfødte med én norskfødt forelder, som vi antar er døpt katolsk.

av Webmaster publisert 30.12.2001, sist endret 30.12.2001 - 13:55