Historisk statistikk før 1950

St. Olav tidsskrift publiserte i sin utgave nr 45-46-47-49 (årgang 1950) følgende korte artikkel med statistikk etter folketellingen i 1946:

Den katolske Kirke i norsk statistikk

Statistikken over personer utenfor Statskirken etter folketellingen pr. 3. desember 1946 er nå kommet ut. Vi gjengir etter statistikken en del tall som kan ha interesse og tilføyer i parentes tallene for 1930.

Romersk katolske 4905 (2827); metodister 11186 (12207); baptister 8968 (7788); adventister 4642 (3325); luth. frikirke 18135 (15971); pinsemenigheter 24751 (7858); Misjonsforbundet 3459 (2871); mosaiske trossamfunn 559 (1359); intet trossamfunn 23058 (24183).

I denne forbindelse kan det også ha interesse å gjengi en del tall over fremmede statsborgere bosatt i Norge 3. desember 1946. I parentes gjengis tallene fra 1930: Frankrike 116 (85); Italia 73 (87); Nederland 218 (172); Polen 1280 (133); Storbritannia 618 (512); Tsjekkoslovakia 82 (74); Tyskland 1218 (2227); Østerrike 97 (194); Sambandsstatene 1806 (2168).

I alt var utenfor Statskirken: 1946: 120106; 1930: 91459; 1920: 71062; 1910: 62553; 1900: 52714.

Den 3. desember 1900 var den totale folkemengde i Norge 2 240 032. I 1946 var den 3156 950. Som en ser, utgjorde antall personer utenfor Statskirken en større prosent av den samlede befolkning i 1946 enn i 1900. Antallet av personer uten trossamfunn er i tidsrommet 1930–46 gått ned både tallmessig og prosentvis.

Katolikkenes antall i Norge var: 1865: 316; 1875: 460; 1890: 1004; 1900: 1969; 1910: 2046; 1920: 2612; 1930: 2827; 1946: 4905.

Av det siste tall var 2375 bosittende i rikets bygder og 2530 i rikets byer.

Utover landet fordeler antallet seg i 1946 som følger: Bygder i Østfold 991, Akershus 698, Hedmark 39, Opland 36, Buskerud 95, Vestfold 81, Telemark 53, Aust-Agder 56, Vest-Agder 12, Rogaland 40, Hordaland 94, Sogn og Fjordane 8, Møre og Romsdal 14, Sør-Trøndelag 48, Nord- Trøndelag 10, Nordland 33, Troms 41, Finnmark 26. Byer i Østfold 199, Akershus 0, Oslo 1125, Hedmark 40, Opland 5, Buskerud 70, Vestfold 74, Telemark 80, Aust-Agder 85, Vest-Agder 91, Rogaland 167, Bergen 301, Sogn og Fjordane 1, Møre og Romsdal 44, Sør-Trøndelag 121, Nord-Trøndelag 5, Nordland 9, Troms 101, Finnmark 12.

Det største antall personer utenfor Statskirken i prosent av befolkningen har Telemark og Aust-Agder. Prosenten utgjør her for bygdenes vedkommende i Telemark 7.3 pst. og Aust-Agder 7.9 pst. For byenes vedkommende er tallet i Telemark 10.7 pst. og Aust-Agder 11.9 pst.

Den laveste prosent har Sogn og Fjordane. Her er prosenten 0.4 både for bygder og byer.

av Mats Tande publisert 14.06.2021, sist endret 14.06.2021 - 12:06