Valdres Katolske Forum (arkiv for 2006)

Valdres katolske forum er eit lag med eige styre som arbeider for å gje eit religiøst tilbod og byggje opp eit katolsk miljø i Valdres-regionen - for katolikkar og andre interesserte. Forumet byggjer på Den katolske kyrkja si tru, lære og tradisjon - med basis i Bibelen og katekisma for Den katolske kyrkja. Forumet er tilslutta Norske kirkeakademier.

Kontaktperson: valdreskatolskeforum(at)hotmail(dot)comE-post Helge Gudheim Telefon  61 36 31 84

Styret i forumet

Styre valgt 13. januar 2006: Helge Gudheim (leiar, Ulnes), Laila Kaprud Kollum (nestleiar, Oslo), Shirani Jevne (kasserar, Ryfoss), Lars Knudsen (skrivar, Fagernes) og Christian Wilondja (styremedlem, Leira).

Økonomi

Valdres katolske forum får gjennom Norske kirkeakademier økonomiske tilskot til foredragsverksemd. Den andre aktiviteten må me skaffe pengar til sjølve, hovudsakleg gjennom kollekt. Dersom du ynskjer å støtte verksemda vår, tek me imot gåver på følgjande kontoar:

  • 2153.07.12068: Messedrift
  • 2153.20.21976: Konto for transportstøtte for katolske asylsøkjarar ved mottaka i Vang og Røn

Adresseliste

Valdres katolske forum har ingen medlemmer, men fører ei adresseliste over katolikkar busette i Valdres, og andre som ynskjer å motta programmet vårt. Me ber om at dei som har e-postadresse gjev ho til oss, slik at du kan få programmet tilsendt elektronisk. Det vil spare oss for portoutgifter. Meld også frå om adresseendringar. E-postadressa vår er: valdreskatolskeforum@hotmail.com

Transportbehov?

Dersom nokon treng skyss for å koma til våre arrangement, ber me om at de melder frå til leiaren på tlf. 61363184, så skal me prøve å hjelpe dykk. Så lenge me har pengar på vår transportkonto, kan me delvis subsidiere bussbillett for asylsøkjarar til messene våre – så langt pengane rekk.


Program 2006

Valdres katolske forum prøver å leggje opp til å feire katolsk messe i Valdres ein gong i månaden, i hovudsak andre fredagen i kvar månad. Vi har også enkelte program berre med foredrag. Det kan bli endringar i programmet, så det løner seg å følgje med i gudstenestelista i avisa Valdres for å få stadfesta det enkelte arrangementet.

Omvendt kronologisk programoversikt for 2006:

Fredag 8. desember 2006: Vikatunet, Fagernes
Kl. 18.00. Katolsk messe v/pater Ellert Dahl OP. Kollekt og kyrkjekaffe. Ca. kl. 19.30 held Dahl lysbileteforedrag om "Korleis katedralane vart bygde" - med utgangspunkt i ein gotisk katedral i Frankrike. Sal av kaffe.
Fredag 10. november: Vikatunet, Fagernes
kl. 18.00: Katolsk messe v/pater André-Marie. Kollekt og kyrkjeaffe.
Fredag 13. oktober: Vikatunet, Fagernes
Kl. 18.00: Katolsk gudsteneste med utdeling av den heilage kommunion v/diakon Henrik von Achen. Kollekt. Etterpå kaffe og ca. kl. 19.00 held von Achen, som er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, lysbileteforedrag om relikvieskrin i Norge og fortel om den katolske forståinga av relikvie. Kaffe og foredrag kr. 50.
Fredag 8. september: Nørre Hjelle, Aurdal
Kl. 18.00. Katolsk messe i huskapellet hjå Per Kværne v/pater André-Marie. Kollekt og kyrkjekaffe. Etterpå fortel Christian Wilondja om katolsk kyrkjeliv i Kongo. (Kjør rett fram i fyrste skarpe sving opp mot Aurdalsåsen, gjennom eit gardstun og til vegs ende. Messa blir ikkje annonsert i avisa).
Laurdag 12. august: Reinli stavkyrkje
Den verkeleg store dagen for komande halvår blir når me her i Valdres får besøk av biskop Bernt. Me ser på dette som ein stor festdag for katolikkane i Valdres, og håpar mange vil slutte opp om messa og besøket.
Kl. 16.30: Katolsk messe v/biskop Bernt I. Eidsvig. Folkemusikkinnslag ved Gunvor Hegge. Kollekt. Etterpå kyrkjekaffe i menigheitssalen i Reinli kyrkje, der biskopen deltek.
Sundag 9. juli: St. Thomaskyrkja, Filefjell
Kl. 13.00: Katolsk messe v/p. Arnfinn Haram OP. Kollekt. Sal av kaffe på kyrkjebakken.
Fredag 9. juni: Vikatunet, Fagernes
Kl. 18.00: Katolsk messe v/pater André-Marie. Kollekt. Sal av kaffe.
Fredag 12. mai: Vikatunet, Fagernes
Kl. 18.00: Katolsk messe v/pater André-Marie. Kollekt. Sal av kaffe. Etterpå syner me filmen «The call to Fatima», ein ny film om Fatima-underet i Portugal i 1917. Samtale om filmen.
Sundag 9. april: Lyskapellet, Beitostølen
Kl. 18.00: Palmesundagsmesse v/pater Joseph Mulvin OP. Kollekt.
Fredag 10. mars: Vikatunet, Fagernes
Kl. 18.00: Katolsk messe v/pater André-Marie. Kollekt. Sal av kaffe.
Kl. 19.30 held høgskulelærar Erik Mørstad, Langhus, foredraget «Nattverden - Den hellige kommunion?».
Fredag 10. februar: Vang kyrkje
Kl. 18.00: Katolsk messe v/pater Arnfinn Haram OP. Kollekt. Etterpå blir det kyrkjekaffi i Drengestøga over vegen for kyrkja. Der held pater Arnfinn kl. 19.30 foredraget «Sjukesalvingssakramentet, kyrkja si lekande teneste».
Fredag 13. januar 2006: Vikatunet, Fagernes
Kl. 17.30: Årsmøte i Valdres katolske forum. Vanlege årsmøtesaker.
Kl. 19.00: Kulturhistorisk foredrag ved professor Gunnar Danbolt, Bergen, kjent frå P2 i radioen med programma "Kunstreisen". Gunnar Danbolt kjem til Fagernes for å halde foredraget "Kunst og mellomalderkyrkjer" - med utgangspunkt i dei 10 mellomalderkyrkjene me har i/frå Valdres. Inngang kr. 50. Kaffe.

Se også arkivet for 2005.

av Webmaster publisert 24.01.2007, sist endret 24.01.2007 - 11:58