Orgelet i St. Olav domkirke


Spillepulten
Spillepulten
Fasade med spanske trompeter

Det første orgelet, bygget av orgelbygger Brantzæg, var på plass til innvielsen i 1856. Det hadde "smukke bløde toner" (Christiania-Posten, 26. august 1856). Det var i bruk i ca. 40 år, inntil firmaet Olsen-Jørgensen i 1899 leverte et orgel på 13 stemmer.

Dette sto til 1970-årene, da det nåværende orgelet ble bygget (1976) i "neobarokk" stil av firmaet J. H. Jørgensen i Oslo. 2 man. og pedal, 20 stemmer.

I 2002 ble orgelet omintonert av firmaet Henrik Brinck Hansen, og mindre oppgraderinger/ombygginger ble gjort.

Orgelet har imidlertid noen grunnleggende svakheter mht. klang og teknisk oppbygging, og på lengre sikt tenker man seg et nytt orgel som er bedre tilpasset kirkerommet og bruksområdet. En orgelkomite er opprettet.

Som en kuriositet kan nevnes at 1899-orgelet (med unntak av fasaden) fortsatt er i bruk i Nordfold kirke i Nordland. Fasaden er også delvis i behold, i privat eie i Oslo.


Disposisjonen til Olsen-Jørgensen-orgelet

Manual I Manual II Pedal
Principal 8'
Gamba 8'
Fløyte Dobbio 8'
Oktav 4'
Fløyte 4'
Trompet 8'
Aeoline 8'
Gedacht 8'
Fugara 4'
Cor Anglais 8'
Subbass 16'
Oktavbass 8'
Cello 8'

Disposisjonen til nåværende orgel

Manual I (hovedverk) Manual II (i svell) Pedal
Principal 8'
Rørfløyte 8'
Oktav 4'
Spissfløyte 4'
Oktav 2'
Mixtur III
Trompet 8'
Spissgamba 8'
Vox celeste 8'
Gedakt 8'
Principal 4'
Rørfløyte 4'
Blokkfløyte 2'
Sedecima 1'
Sesquialtera II
Obo 8'
Tremulant
Subbass 16'
Gedaktbass 8'
Koralbass 4'
Fagott 16'
av Webmaster publisert 11.06.2008, sist endret 11.06.2008 - 13:27