"Flamske malere, Flamske byer"

Pater Ellert Dahl, dominikaner, er kunsthistoriker. Etter sitt kunstkurs over Venezia, høsten 1999, tar han nå opp et av de mest strålende kapitler i verdenskunsten - de store flamske malere, fra Brødrene Van Eyck, Roger van der Weyden, gjennom Bosch og Bruegel, og frem til Rubens, Van Dyck og Jordaens. Ved hjelp av lysbilder tatt i de flamske byene der malerne har utviklet sin kunst, vil foredragene gjenskape den fysiske rammen omkring kunsten. Han tar oss med på vandring gjennom Briigges og Ghents kanaler, viser oss glimt fra Briissel, Mechelen, Leuven, Tournai, og gjengir en hel av Antwerpens ennå bevarte herligheter, der Rubens og Van Dycks malerier kan studeres i kirkene de var skapte for.

Det er et rikt kulturmiljø foredragene beskriver og P. Dahl vil forsøke hver gang å antydede de spesielle forutsetningene - politisk situasjon, kommersiell velstand, religiøs kontekst, - som dannet den konkrete rammen om den store kunst-blomstringen. Foredragsholderen med kamera har brukt adskillig tid på å gjennomtråle de belgiske byene for å finne igjen noen av malernes opprinnelige omgivelser og gjenskape bildet av en stor kultur som blomstret mellom sen-middelalderen og langt inn i barokken. - Foredragene er beregnet på et allment publikum og alle som har interessefor kunst kan uten viderefølge med. Foredragene går hver annen onsdag kveld over to timer (med innlagt pause), for å gi tid til å utdype egenarten hos hver enkelt kunstners personlighet og verk. Pater Dahl, med bakgrunn i England, Norge og Frankrike, har utdannelse som kunsthistoriker og som teolog ved dominikanerordenen.


Flamsk kunst danner et av de mest strålende kapitler i kunstens historie. Her belyses flamske maleres verk gjennom århundredene, i forhold til omgivelsene de oppsto, i de store flamske byer. Illustreres av lysbilder.

10. januar
"Spiren - Burgund og den høviske kunst"
24.januar
"Oljernaleriets gjennombrudd: Roger Campin i Toumai, Jan van Eyck i Brügge"
7. februar
"Ghent og Brødrene van Eycks mesterstykke "Det Mystiske Lam". Roger van der Weyden, Brüssels maler
21. februar
"Dirk Bouts i Leuven, Hugo van der Goes i Ghent og Devotio Moderna"
7. mars
"Mildhetens malere: - Hans Memling, Gerard David og byen Brügge"
21. mars
"Himmel og helvete hos Bosch og Bruegel"
4. april
"Barokkens triumf: Rubens, Jordaens, Van Dyck, Antwerpens borgere"

Kursavgift kr 500,-

Tid:
Annen hver onsdag kl. 19.30
Sted:
I St. Dominikus fordragssal
Påmelding:
Dominikanernes sentralbord 22 43 07 71 mandag-fredag kl.09.00-13.00.

På grunn av stor interesse vil det samme de samme foredragene holdes i en annen foredragsrekke som starter 17. januar og går annen hver onsdag.

av Webmaster publisert 08.01.2001, sist endret 08.01.2001 - 16:54