Retningslinjer for katekesen

Prolog

- Hallo, det er pater Helvoort. Er det Maria jeg snakker med?

- Ja, det er meg.

- Jeg sitter her og forsøker å planlegge menighetskatekesen for neste år. Ikke alle lærerne kan fortsette. Nå leter jeg etter noen som vil hjelpe til, som lærer eller hjelpelærer. Så tenkte jeg på deg! Hva synes du om det?

- Ohhh.... Det kommer litt overraskende. Jeg vet egentlig ikke så mye om katekese... Ehh, er det ikke bare prester og nonner som underviser?

- Å nei! Hele menigheten er ansvarlig for katekesen, og det er viktig at legfolk engasjerer seg i arbeidet.

- Hvem er ansvarlig for katekesen?

- Jeg er jo hovedansvarlig, men Johan Jensen koordinerer arbeidet og kan hjelpe deg. Han sørger for at du får bøker og alt du trenger. Du står ikke alene. Vi har også lærermøter der vi kan snakke om de vanskelighetene vi møter og oppmuntre hverandre.

- Men jeg er ikke utdannet lærer...

- Det vet jeg, men du kan lære ved å hjelpe til i undervisningen. Det er flere som ikke er utdannet lærere, men som har blitt flinke til å undervise. Det kateketiske senter organiserer kateketkurs. Dette kurset er det viktig å være med på.

- Jeg er litt redd for å stå foran en gruppe med barn.

- Det skjønner jeg. Men du kan finne masse konkrete tips i Kateketens ABC som utgis av Det kateketiske senter.

- Jeg vet egentlig ikke hvor mye jeg vet om troen. Jeg er oppvokst med den, men jeg har ikke alt like klart for meg og er ikke så sikker på alt.

- Det er ofte slik. Men ved å undervise, ved å forberede seg godt hver gang, fordyper man sin tro. Barna forventer bare at det du gir er ekte! Du blir sikkert glad i dem og denne oppgaven.

- Jeg har hørt at det varierer fra menighet til menighet hvor ofte det er undervisning.

- Det stemmer. Det er opp til hver enkelt menighet. Vi gjør det to ganger i måneden på en ukedag, og da har vi én time undervisning pluss messe.

- Hvordan kan jeg vite hva jeg må undervise i?

- Det finnes en læreplan som du finner i Retningslinjer for katekesen. Vi har lærebøker og de fleste av dem har lærerveiledning for hver undervisningstime. De er veldig nyttige. Men les retningslinjene. Der finner du beskrevet de utfordringene man står overfor som kateket, om hvordan katekesen er organisert i vårt bispedømme, noe om pedagogikk og om katekesens innhold.

- Jeg må si at jeg blir mer og mer interessert. Jeg skal lese litt om alt dette og høre med Johan Jensen, så ringer jeg tilbake.

- Fint, jeg skal i hvert fall kontakte deg senere.

- Takk for tilliten, og ha det bra pater Helvoort!

- Ha det, Maria!


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18