Amoris laetitia - Familieåret 2021-22

Den 27. desember i fjor kunngjorde pave Frans at Kirken begynner et eget år viet familien fra 19. mars  i år til 26. juni 2022, når det tiende Verdensmøte for familier går av stabelen i Roma. Han har kalt det ”Amoris Laetitia-familieåret”, og hensikten er å innby hele Kirken og alle familier spesielt til å reflektere over den apostoliske formaningen Amoris Laetitia (Kjærlighetens glede), som kom i 2016, i etterkant av to bispesynoder viet familien. Det er Dikasteriet for legfolk, familie og liv, ledet av kardinal Kevin Farrell, som koordinerer aktivitetene.

Året pågår nærmest parallelt med St. Josefsåret, som går fra 8. desember 2020 til 8. desember i år.

I løpet av Amoris Laetitia-familieåret vil Vatikanet sende ut 10 videoer som tar for seg hvert av kapitlene i Amoris Laetitia, sammen med et ressurshefte med refleksjonsspørsmål til bruk i familier, grupper og menigheter.

Pave Frans’ begrunnelse for å invitere til et refleksjonsår viet familie og ekteskap, er at Kirken trenger å se med nye øyne på familien, ikke bare ved å gjenta verdien og viktigheten av Kirkens lære, men ved konkret ivaretagelse av familiens skjønnhet og medfølende omsorg for dens svakheter og sår.

Her finner du en kort oppsummering av hva dette Amoris Laetitia-året går ut på

Og her er nettadressen til alle ressursene som gjelder familieåret

Her er lenke til den første videoen, ”Walking together” og til ressursheftet som hører med
Her er den andre videoen: The Family in the Light of the Word of God

I tillegg har pave Frans kunngjort at Kirken fra og med i år vil feire Verdensdagen for besteforeldre og eldre den fjerde søndagen i juli, tett opp til minnedagen for Jesu besteforeldre, de hellige Anna og Joakim den 26. juli. 

Grip anledningen i bispedømmer, menigheter og familier til å få i gang gode samtaler om et familieliv med Jesus Kristus midt i blant oss! Vi vil holde dere månedlig oppdatert.

av Oddvar Moi publisert 21.04.2021, sist endret 20.05.2021 - 18:27