Norges klostre i middelalderen

Munkeby kloster

Kirkeruinen på Munkeby kloster, etter oppmåling av E. Gjone i 1932

Levanger kommune

Klosterruinen ligger ved veien mot Okkenhaug like øst for Levanger.

Cistercienserkloster som ble opprettet før 1180. Det ble trolig nedlagt allerede på 1200-tallet.

På en fredelig slette, omkranset av en elvesving. ligger Munkeby kloster under en liten bakkekam. En gårdsvei fører ned til denne avsides plassen som domineres av klosterruinen.

Klosteret har trolig sin bakgrunn i et utenlandsk kloster, i likhet med Hovedøya kloster i Oslo og Lyse kloster ved Bergen. Da klostereiendommene senere inngår i Tautra klostergods, må vi anta at Munkeby ble nedlagt allerede i forbindelse med opprettelsen av klosteret på Tautra i 1207. Et forsøk på å reetablere klosteret i 1470-årene har neppe lyktes. Klosterkirken fungerte som sognekirke frem til 1589.

Kirkeruinen er bevart og viser en langkirke med skip og kor i ett. Innvendige mål er ca 30x7m. Det har vært sidekapeller på begge sider av koret. Foruten vestportal har kirken innganger både på nord- og sydsiden, men om den i nord er opprinnelig eller fra da kirken ble brukt som sognekirke er ikke undersøkt. Murhøyden er fra en til to meter - vesentlig høyere helt i øst og i vest. Klosterbygningene, som lå på sydsiden, må ha vært bygget i tre. Brannskade på murene her viser det. Hverken klosterbygningene eller kirken har vært gjenstand for arkeologiske undersøkelser.

Litteratur

Lidén, H. E. (1970): Munkeby kloster ved Levanger. I: FNFB. Årbok. 1969. S. 118-121.


Forrige Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:19