Klosterliv og ordener

Kildeoversikt

Catharina Bromé op og Kajsa Rootzén (red):
Katolska ordnar och kloster. Petrus de Dacia-föreningen, Stockholm 1963.
Christopher Brooke:
Monasteries of the World. The Rise and Development of the Monastic Tradition. Omega Books, England 1982.
Bamber Cascoigne:
De kristne. Grøndahl & Søn, Oslo 1978
Owen Chadwick:
Historien om den kristne sivilisasjon. Aschehoug 1997.
Helge Clausen:
Katolsk minileksikon, 2. udgave. Katolsk Forlag, København 1994.
Foreningen for norske fortidsminnesmerkers bevarings Årbok 1987:
Klosteranlegg i Norge (1987)
Carl Grimberg:
Menneskenes liv og historie. Cappelen/Den norske Bokklubben. 5./ 6. utgave 1979/91
Erik Gunnes:
Klosterliv i vesten. Aschehoug 1986.
Herder:
Lexikon für Theologie und Kirche 1957-65
A Lion handbook:
The history of Christianity. Lion publishing PLC, Oxford, revised edition 1990.
F. H. Littell/E. Geldbach:
Atlas zur Geschicte des Christentums, R Brockhaus Verlag 1980/89. (Orig: The Macmillan Atlas History of Christianity, New York 1976)
Einar Molland:
Kristenhetens kirker og trossamfunn. Gyldendal 1976.
Klara Mørkeset:
Den hellige Birgitta og hennes verk. Maximilian Kolbe utgivelser (NUK), Oslo 1997
August Schubert/Heinz Schütte:
Die Kirche in Geschichte und Gegenwart. Verlag des Borromäusvereins Bonn 1969.
Georg Schwaiger (red):
Mönchtum, Orden, Klöster, ein lexikon. C. H. Beck Verlag, München 1994.
Oskar Skarsaune:
Fra Jerusalem til Rom og Bysants. TANO 1987. (Kristendommen i Europa 1)
http://www.katolsk.no/
Helgenbiografier

Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:19