De 24 hellige romerske martyrer (d. ~260)

Minnedag: 24. juni

I det førkonsiliære Martyrologium Romanum ble det oppført fire martyrgrupper med hver sine minnedager, men det er høyst sannsynlig snakk om de samme martyrene:

Den 24. juni minnes Faustus, og hans ledsagere. Det var en gruppe på 24 romerske martyrer, men deres acta har gått tapt. Samme dag nevner bollandistene en hellig Festus med Lucia og 22 ledsagere, så det ser ut til at Faustus er en variant av Festus, som i ulike martyrologier også kalles Fuscus, Fiscus, Fistus, Sistus og Sixtus:

Item Romae sanctorum Martyrum Fausti et aliorum viginti trium.

Også i Roma, de hellige martyrene Faustus og 23 andre.

Den 25. juni minnes Lucia og tyve ledsagere:

Romae sanctae Luciae, Virginis et Martyris, cum aliis viginti duobus.

I Roma, den hellige Lucia, jomfru og martyr, sammen med 22 andre.

Den 6. juli minnes Lucia av Campania og Rictiovarus og 24 ledsagere:

Eodem die sanctae Luciae Martyris, quae, natione Campana, a Rixio Varo Vicario tenta et acriter cruciata, eumdem convertit ad Christum; quibus adjuncti sunt Antoninus, Severinus, Diodorus, Dion, et alii decem et septem, qui in passione collegae et in corona fuere consortes.

Den samme dagen, den hellige Lucia, martyr, fra Campania. Hun ble arrestert og hardt torturert av viseguvernør Rictiovarus, som hun konverterte til Kristus. Til dem ble tillagt Antoninus, Severinus, Diodorus, Dion og sytten andre, som delte deres lidelser og martyrkroner.

Den 29. juli minnes jomfruene Lucilla og Flora og 21 ledsagere, martyrer. Dette skal være en gruppe av 23 martyrer som døde rundt 260 under keiser Gallienus (253-68).

Romae praeterea sanctorum Martyrum Lucillae et Florae Virginum, Eugenii, Antonini, Theodori, et Sociorum decem et octo; qui sub Gallieno Imperatore martyrium obierunt.

Igjen i Roma, de hellige martyrene Lucilla og Flora, jomfruer, Eugenius, Antoninus, Theodor og atten ledsagere, som gjennom gikk martyriet i regjeringstiden til keiser Gallienus.

Ingen av disse fire gruppene nevnes i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004).

Den hellige Lucia av Campania og 23 ledsagere (d. 301) har egen notis den 6. juli.

De hellige Lucilla og Flora av Roma og 21 ledsagere (d. ca 260) har en egen notis den 29. juli.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Bautz, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. mars 1999

av Webmaster publisert 12.10.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:49