De hellige Lucilla og Flora av Roma og 21 ledsagere (d. ~260)

Minnedag: 29. juli

Jacopo Bassano: Lucilla blir døpt av den hellige Valentin (ca 1575), Museo Civico i Bassano del Grappa
De hellige Eugenius, Antoninus, Theodor, Aucejas og sytten ledsagere

De hellige Lucilla og Flora (it: Fiora) levde ifølge en gammel tradisjon på 200-tallet i Roma og var søstre. De utmerket seg for sin tro, kjærlighet til kyskhet og forakt for verden. En dag i Romas havneby Ostia ble de kidnappet av en afrikaner ved navn Eugenius, som beskrives som en barbarkonge. De ble slaver hos ham, men senere ble han konvertert til kristendommen, beveget av deres eksempel. Da keiser Gallienus (253-68) utstedte et edikt som fordømte de kristne, ga Lucilla og Flora bevis på sitt ekstraordinære mot og ofret sine liv for Kristus. Det var rundt år 260.

Ifølge deres lidelseshistorie (passio), som ikke er eldre enn fra 800-tallet og ikke er annet enn en dublett av lidelseshistorien til de hellige Lucia av Campania og Aucius (Luceja og Aucejas), med noen ubetydelige endringer, kom Eugenius til Roma og led martyrdøden sammen med Lucilla og Flora. Til sammen skal de ha vært en gruppe på 23 martyrer som døde rundt 260 under keiser Gallienus (253-68). Blant dem var de hellige Antoninus, Theodor og Aucejas.

Deres Passio ble sannsynligvis skrevet på 800-tallet, trolig i klosteret Santa Fiora på Monte Amiata, for i et appendiks ble det sagt at deres legemer først ble gravlagt i en forstad til Ostia. I 861 skal biskop Johannes av Arezzo ha brakt deres relikvier fra Ostia til Arezzo. Men under reisen dit stanset hesten som trakk dem, på Monte Titano, tre kilometer fra Arezzo, og der i nærheten av Olmo oppsto det en basilika og et kloster, som sammen med den lille landsbyen i nærheten, tok navnet Santa Fiora. Fra det stedet spredte kulten for de to hellige seg og ble populær ikke bare i Italia, men også i Tyskland, Sveits, Frankrike og Spania, hvor flere byer sier de har relikvier av dem.

I 1196 måtte munkene forlate høyden Torrita, som fortsatt kalles Santa Fiora. De bygde et nytt kloster i Arezzo og brakte med seg de dyrebare relikviene dit, og de befinner seg nå i alteret vigslet til den hellige Rita. Den lokale festen for Lucilla og Flora feires den 29. juli. I kunsten blir begge fremstilt i mørk nonnedrakt, med palme og martyrkrans og med lamper i hendene.

Deres minnedag var 29. juli i det førkonsiliære Martyrologium Romanum:

Romae praeterea sanctorum Martyrum Lucillae et Florae Virginum, Eugenii, Antonini, Theodori, et Sociorum decem et octo; qui sub Gallieno Imperatore martyrium obierunt.

Igjen i Roma, de hellige martyrene Lucilla og Flora, jomfruer, Eugenius, Antoninus, Theodor og atten ledsagere, som gjennom gikk martyriet i regjeringstiden til keiser Gallienus.

Dette er en av fire martyrgrupper som står oppført i det førkonsiliære Martyrologium Romanum med hver sine minnedager, men det er høyst sannsynlig snakk om de samme martyrene, se De 24 romerske martyrer (24. juni). De nevnes ikke i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. oktober 2008

av Webmaster publisert 12.10.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:49