2 martyrer fra bispedømmet Cuenca (d. 1936)

Minnedag: 6. november

De salige Cruz Laplana y Laguna, biskop, og Ferdinand Español Berdié, sekularprest. To av gruppen 498 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig (gruppe 9)

Denne gruppen består av to martyrer fra bispedømmet Cuenca, nemlig bispedømmets biskop og hans kapellan.

Den 28. april 2006 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De ble saligkåret den 28. oktober 2007 i Roma av pave Benedikt XVI i gruppen «498 salige martyrer fra Den spanske Borgerkrig». Dette var den største saligkåringen i Kirkens historie – den gamle «rekorden» var det den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) som hadde, da han den 11. mars 2001 saligkåret 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrigen (d. 1936-38). Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans representant, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Under saligkåringsmessen ble det opplyst at paven har bestemt at minnedagen for de 498 martyrene skal være 6. november.

Siden biskopen hadde vært politisk aktiv på høyre fløy, skapte denne saligkåringen en viss kritikk i Spania.

9A: 1 biskop

165

165. Den salige Cruz Laplana y Laguna, biskop av Cuenca. Han ble født den 3. mai 1875 i Plan i provinsen Huesca i regionen Aragón i Spania. I en alder av elleve år valgte han en kirkelig karriere. Han studerte ved seminaret i Barbastro, og deretter studerte han ved det pavelige universitetet i Zaragoza, tre år med kirkerett og ett år med teologi. Han ble presteviet den 25. september 1898. Fra 1902 til 1912 underviste han ved det teologiske seminaret i Zaragoza. Deretter var han kapellan i Caspe og sogneprest i San Gil i Zaragoza.

Den 30. november 1921 utnevnte Den hellige stol ham til biskop av Cuenca. Han ble bispeviet den 26. mars 1899 i Basilica del Pilar av kardinal Juan Romero Soldevilla y Romero. Medkonsekratorer var biskopene Emilio Jiménez Pérez og Miguel de los Santos Díaz y Gómara. Deretter tok han sitt bispedømme i besittelse.

Etter monarkiets fall den 14. april 1931 deltok han aktivt i politikken og erklærte åpent at han ikke var noen tilhenger av det nye republikanske regimet. Gjennom opprettelsen av grupper av Katolsk Aksjon bidro han avgjørende i en intens propagandakampanje av politisk agitasjon mot den andre spanske republikk. I valgene i februar 1936 støttet han kandidaturet til José Antonio Primo de Rivera.

Den 18. juli 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut da den afrikanske hæren under general Franco begikk statskupp. Cuenca forble lojale mot det republikanske regimet under oberstløytnant Francisco García de Angela. Men bare noen dager etter ankomsten til militsen under kommando av Cipriano Mera, begynte anarkistene å gå amok. Om ettermiddagen den 20. juli eksploderte det en bombe foran bispepalasset. Den 28. juli ble biskopen tvunget til å forlate sin residens sammen med sin tjener Manuel Laplana og sin kapellan, den salige Fernando Español Berdié (nr. 166). De ble arrestert og kjørt til seminaret, som var gjort om til fengsel. Biskopen og hans kapellan ble henrettet den 8. august 1936 nær Villar de Olalla i Cuenca. Han var 61 år gammel.

9B: 1 sekularprest

166

166. Den salige Ferdinand Español Berdié (sp: Fernando), sekularprest i bispedømmet Cuenca, født den 11. oktober 1875 i Anciles i provinsen Huesca i regionen Aragón i Spania, død den 8. august 1936 i provinsen Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

av Webmaster publisert 20.09.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:49