Den hellige Alexander av Roma og 38 ledsagere

Minnedag: 9. februar

Den hellige Alexander var en martyr i Roma som ble drept sammen med 38 andre på et ukjent tidspunkt. Hans minnedag er 9. februar.

Bollandistene mener at han er identisk med den Alexander som skal ha lidd martyrdøden i den gamle greske byen Soli (gr: Soloi; Σολοι) på Kypros sammen med Ammonius og 38 (20) andre, og som også minnes den 9. februar, men at ledsagerne egentlig skal skilles fra ham og settes i forbindelse med den hellige Ammon og hans ledsagere, som led martyrdøden i Membressa i Afrika, og som også har minnedag 9. februar.

Martyrologium Romanum den 9. februar forbinder ham imidlertid med 38 ledsagere og betrakter ham som forskjellig fra den Alexander som ble drept på Kypros.

Kilder: Benedictines, KIR, CSO, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. oktober 2000

av Webmaster publisert 22.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49