De hellige Alexander og Ammonius av Soli og ledsagere

Minnedag: 9. februar

De hellige Ammonius og Alexander var to kristne martyrer i den gamle greske byen Soli (gr: Soloi; Σολοι) på Kypros sammen med tyve ledsagere. Vi vet ikke når de døde, men deres minnedag er 9. februar. De nevnes i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum. En annen versjon, som ikke nevner Soli, sier at Ammonius og Alexander led martyrdøden sammen med 38 andre.

Bollandistene mener at denne Alexander er identisk med den hellige Alexander av Roma, som også minnes den 9. februar, men at ledsagerne egentlig skal skilles fra ham og settes i forbindelse med den hellige Ammon og hans ledsagere, som led martyrdøden i Membressa i Afrika, og som også har minnedag 9. februar. Martyrologium Romanum betrakter ham som forskjellig fra den Alexander som ble drept i Roma.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. oktober 2000

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53