Den salige Adam Bargielski (1903-1942)

Minnedag: 8. september

Den salige Adam Bargielski ble født i 1903 og var sekularprest i bispedømmet Lomza. Han var kapellan i sognet Myszyniec, en svært offervillig sjelesorger. Da Hitlers politi arresterte hans sogneprest den 9. april 1940, gikk han til Gestapo og spurte om de ikke kunne la ham ta plassen til sognepresten, som da var 83 år.

På den måten kom sognepresten tilbake igjen, og p. Bargielski ble først kjørt til konsentrasjonsleiren i Dzialdowo (Soldau) i Øst-Prøyssen (nå Polen), deretter til leiren Gusen ved Mauthausen sør for Linz i Østerrike og til slutt til leiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Under forfølgelsen mistet han aldri sin dype ro, og han forble alltid klar til å tjene andre. Han ble myrdet den 8. september 1942 av en vokter i leiren.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 33 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 8. september, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:49