De salige 108 polske martyrene fra Andre verdenskrig (d. 1939-45)

Minnedag: 12. juni

De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski, Maria Anna Bernacki og deres 104 ledsagere

Under Andre verdenskrig var det en rekke kvinner og menn i Polen som bar frem et heroisk vitnesbyrd om sin tro under de grusomme forfølgelsene som ble utført av Hitlers nazi-regime.

Mange av dem fikk straks ry for hellighet, og det skjedde mange uforklarlige helbredelser og andre nådebevis som ble tilskrevet deres forbønn. Mange saker ble undersøkt, men på grunn av forholdene i etterkrigstidens Polen varte det helt til 1992 før det ble startet en saligkåringsprosess for 108 av disse martyrene. Deres saker ble foreslått av 18 bispedømmer, militærordinariatet og 22 religiøse familier.

Den 26. mars 1999 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige». De 108 polske martyrene fra Andre Verdenskrig ble saligkåret av paven den 13. juni 1999 i Warszawa under hans besøk i Polen.

De feires liturgisk den 12. juni.

I gruppen er det 3 biskoper, 52 sekularprester, 26 ordensprester, 8 ordensbrødre, 2 seminarister (prestestudenter), 8 ordenssøstre, 7 legmenn og 2 legkvinner.

Syv av dem ofret sitt liv for å redde andre, seksten som kunne ha reddet sitt liv, foretrakk å være trofaste mot sin misjon eller kall for å støtte dem som var i fare, fem var studenter hos salesianerne og oppmuntret hverandre under torturen til å holde ut til slutten, fem ble drept fordi de hadde hjulpet forfulgte jøder.

44 døde i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, 15 døde i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) ved Kraków, 3 døde i konsentrasjonsleiren Dzialdowo (Soldau) i Øst-Prøyssen (nå Polen), 3 døde i konsentrasjonsleiren Stutthof (Sztutowo) øst for Gdansk (Danzig), og 5 døde i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen nordøst for Berlin i Tyskland.

Martyrene ble drept under hele krigen: 1939 (3), 1940 (11), 1941 (12), 1942 (59), 1943 (11), 1944 (6) og 1945 (6).

Her er navnene til de 108 salige martyrene i henhold til Vatikanets liste:


I: De fire navngitte representantene for gruppen:

1. Den salige Antonius Julian Nowowiejski (1858-1941), erkebiskop, biskop av Plock, død den 28. mai 1941 i konsentrasjonsleiren Dzialdowo (Soldau) i Øst-Prøyssen (nå Polen).

2. Den salige Henrik Kaczorowski (1888-1942), sekularprest i bispedømmet Wloclawek, død den 6. mai 1942 i gasskammeret i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland.

3. Den salige Anicetus Koplinski (1875-1941), prest OFMCap, død den 16. oktober 1941 i gasskammeret i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen.

4. Den salige Maria Anna Biernacka (1888-1943), legkvinne fra bispedømmet Lomza, død den 13. juni 1943, henrettet ved skyting i Naumowicze ved Grodno.

II: I bispedømmet Bialystok

5. Den salige Miecislas Bohatkiewicz (1904-1942), sekularprest i bispedømmet Pinsk, skutt den 4. mars 1942 i Berezwecz ved Glebokie i Polen (i dag i Hviterussland).

6. Den salige Ladislas Mackowiak (1910-1942), sekularprest i erkebispedømmet Vilna (nå Vilnius i Litauen), skutt den 4. mars 1942 i Berezwecz ved Glebokie i Polen (i dag i Hviterussland).

7. Den salige Stanislas Pyrtek (1913-1942), sekularprest i erkebispedømmet Vilna (nå Vilnius i Litauen), skutt den 4. mars 1942 i Berezwecz ved Glebokie i Polen (i dag i Hviterussland).

III: I erkebispedømmet Czestochowa

8. Den salige Maximilian Binkiewicz (1913-1942), sekularprest, død den 24. august 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som en følge av stadig mishandling.

9. Den salige Ludvig Rochus Gietyngier (1904-1941), sekularprest, død den 30. november 1941 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som en følge av tortur.

IV: I bispedømmet Drohiczyn

10. Den salige Antonius Beszta-Borowski (1880-1943), sekularprest, død den 15. juli 1943, skutt i Bielsk Podlaski.

V: I erkebispedømmet Gdansk

11. Den salige Marianus Górecki (1903-1940), sekularprest, død den 22. mars 1940 i konsentrasjonsleiren Stutthof (Sztutowo) øst for Gdansk (Danzig), henrettet ved skyting.

12. Den salige Bronislas Komorowski (1889-1940), sekularprest, død den 22. mars 1940 i konsentrasjonsleiren Stutthof (Sztutowo) øst for Gdansk (Danzig), henrettet ved skyting.

13. Den salige Frans Rogaczewski (1892-1940), sekularprest, død den 11. januar 1940 i nærheten av Gdansk [Gedani-Zaspae], skutt etter langvarig tortur.

VI: I erkebispedømmet Gniezno

14. Den salige Johannes Nepomuk Chrzan (1885-1942), sekularprest, død den 1. juli 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland av mishandling og sykdommer.

15. Den salige Frans Dachtera (1910-1942), sekularprest, død den 23. august 1944 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som offer for pseudomedisinske eksperimenter.

16. Den salige Ladislas Demski (1884-1940), sekularprest, henrettet den 28. mai 1940 i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland.

17. Den salige Stanislas Kubski (1876-1942), sekularprest, død den 18. mai 1942 i gasskammeret i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland.

18. Den salige Ladislas Maczkowski (1911-1942), sekularprest, død den 20. august 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som et resultat av vokternes mishandling.

19. Den salige Marianus Skrzypczak (1909-1939), sekularprest, død den 5. oktober 1939 i Plonkowo, myrdet av unge tyske nazister.

20. Den salige Alexius Sobaszek (1895-1942), sekularprest, død den 1. august 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som et resultat av lidelsene i leiren.

21. Den salige Antonius Swiadek (1909-1945), sekularprest, død den 25. januar 1945 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som et resultat av lidelsene i leiren.

VII: I bispedømmet Kalisz

22. Den salige Frans Stryjas (1882-1944), legmann, død den 31. juli 1944 i fengselet i Kalisz etter ti dagers tortur.

VIII: I bispedømmet Katowice

23. Den salige Josef Czempiel (1883-1942), sekularprest, død den 19. mai 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, kjørt ut av leiren i en såkalt «uføretransport» til gasskammeret.

24. Den salige Emil Szramek (1887-1942), sekularprest, død den 13. januar 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland samme dag som han ble tatt med av leirens sykepleier til badeanstalten og overhelt med iskaldt vann.

IX: I bispedømmet Kielce

25. Den salige Josef Pawlowski (1890-1942), sekularprest, død den 9. januar 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, henrettet ved henging.

X: I erkebispedømmet Krakow

26. Den salige Peter Edvard Dankowski (1908-1942), sekularprest, død langfredag den 3. april 1942 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen som et resultat av den sadistiske mishandlingen.

XI: I bispedømmet Lublin

27. Den salige Ladislas Goral (1898-1945), hjelpebiskop av Lublin, død i april 1945 i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen-Oranienburg i Tyskland, utslitt på grunn av mishandling og sykdom.

28. Den salige Kasimir Gostynski (1884-1942), sekularprest, død den 6. mai 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, kjørt til gasskammeret.

29. Den salige Stanislas Mysakowski (1896-1942), sekularprest, død den 14. oktober 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, kjørt ut av leiren i en såkalt «uføretransport» til gasskammeret.

30. Den salige Sigmund Pisarski (1902-1943), sekularprest, død den 30. januar 1943, skutt i Gdeszyn på vei til fengselet.

31. Den salige Stanislas Starowieyski (1895-1942), legmann og familiefar, død den 4. juni 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland.

32. Den salige Antonius Zawistowski (1882-1942), sekularprest, døde den 4. juni 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som et resultat av uttæring og vokternes mishandling.

XII: I bispedømmet Lomza

33. Den salige Adam Bargielski (1903-1942), sekularprest, død den 8. september 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, myrdet den av en vokter i leiren.

34. Den salige Mikael Piaszczynski (1885-1940), sekularprest, død den 20. desember 1940 i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland av sult og sykdommer.

XIII: I bispedømmet Plock

35. Den salige Leo Wetmanski (1886-1941), hjelpebiskop av Plotsk, død den 10. oktober 1941 i konsentrasjonsleiren Dzialdowo (Soldau) i Øst-Prøyssen (nå Polen), som et resultat av sykdommer og tortur.

XIV: I bispedømmet Poznan

36. Den salige Marianus Konopinski (1907-1943), sekularprest, død den 1. januar 1943 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som et resultat av pseudomedisinske eksperimenter.

37. Den salige Josef Kut (1905-1942), sekularprest, død den 18. september 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland av sult og sykdommer.

38. Den salige Vladimir Laskowski (1886-1940), sekularprest, død den 8. august 1940 i konsentrasjonsleiren Gusen ved Mauthausen sør for Linz i Østerrike, myrdet av en vokter i leiren etter fem måneders forfølgelse på grunn av sin tro.

39. Den salige Narcissus Putz (1877-1942), sekularprest, døde den 5. desember 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, utslitt av sykdommer og umenneskelige forhold.

40. Den salige Natalia Tulasiewicz (1906-1945), legkvinne, død den 31. mars 1945 i gasskammeret i konsentrasjonsleiren Ravensbrück i Tyskland.

XV: I bispedømmet Radom

41. Den salige Kasimir Grelewski (1907-1942), sekularprest, bror av den salige Stefan Grelewski, død den 9. januar 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, henrettet ved henging.

42. Den salige Stefan Grelewski (1899-1941), sekularprest, bror av den salige Kasimir Grelewski, død den 9. mai 1941 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som et resultat av tortur og sult.

43. Den salige Frans Roslaniec (1889-1942), sekularprest, død den 14. oktober 1942 i gasskammeret i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland.

44. Den salige Boleslas Strzelecki (1896-1941), sekularprest, død den 2. mai 1941 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen, fire måneder etter sin arrestasjon, som følge av fangevokternes mishandling.

45. Den salige Kasimir Sykulski (1882-1942), sekularprest, død den 1. desember 1941 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen, skutt to måneder etter arrestasjonen.

XVI: I bispedømmet Sandomierz

46. Den salige Antonius Rewera (1868-1942), sekularprest, død den 1. oktober 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som følge av mishandlingen og de umenneskelige forholdene.

XVII: I erkebispedømmet Warszawa

47. Den salige Romanus Archutowski (1882-1943), sekularprest, død på palmesøndag den 18. april 1943 i konsentrasjonsleiren Majdanek ved Lublin i Polen åtte måneder etter arrestasjonen som følge av mishandling, sult og sykdom.

48. Den salige Edvard Detkens (1885-1942), sekularprest, død den 10. oktober 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, ført fra den såkalte «uførebrakken» til gasskammeret. [i Linz (AAS)]

49. Den salige Mikael Ozieblowski (1900-1942), sekularprest, død den 31. juli1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland som følge av mishandling og sult.

50. Den salige Sigmund Sajna (1897-1940), sekularprest, død den 17. september 1940 i Palmiry i Kampinos-skogen nordvest for Warszawa, henrettet.

51. Den salige Mikael Wozniak (1875-1942), sekularprest, død den 16. mai 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland av utmattelse og den umenneskelige behandlingen.

XVIII: I bispedømmet Wloclawek

52. Den salige Taddeus Dulny (1914-1942), seminarist for bispedømmet Wloclawek, død av sult den 6. august 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland.

53. Den salige Edvard Grzymala (1906-1942), sekularprest, død den 10. august 1942 i gasskammeret i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland.

54. Den salige Henrik Hlebowicz (1904-1941), sekularprest i erkebispedømmet Vilna (i dag Vilnius i Litauen), død den 9. november 1941 i Borysów, skutt av Gestapo for å ha gjort tjeneste som prest i Hviterussland.

55. Den salige Dominikus Jedrzejewski (1886-1942), sekularprest, død den 29. august 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland under store lidelser.

56. Den salige Bronislas Kostkowski (1915-1942), seminarist for bispedømmet Wloclawek, død den 27. november 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland av sult.

57. Den salige Josef Kurzawa (1910-1940), sekularprest, drept om natten den 23. mai 1940 i nærheten av Witowo sammen med sin sogneprest, den salige Vincent Matuszewski.

58. Den salige Vincent Matuszewski (1869-1940), sekularprest, drept om natten den 23. mai 1940 i nærheten av Witowo sammen med sin kapellan, den salige Josef Kurzawa.

59. Den salige Leo Nowakowski (1913-1939), sekularprest, skutt den 31. oktober 1939 i Piotrków Kujawski.

60. Den salige Josef Straszewski (1885-1942), sekularprest, død den 12. august 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland etter en såkalt «uføretransport» til gasskammeret.

XVIII: I bispedømmet Tarnów

61. Den salige Roman Sitko (1880-1942), sekularprest, død den 12. oktober 1942 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen.

XIX: I militærordinariatet

62. Den salige Ladislas Miegon (1892-1942), kapellan og kommandørløytnant i den polske marine, død den 15. september 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, utmattet av sykdom og umenneskelige forhold etter to måneder i fangenskap.

Ordensmedlemmer

XX: Dominikanere (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP)

63. Den salige Mikael Czartoryski (1897-1944), dominikanerpater, død den 6. september 1944, henrettet ved skytning da han frivillig forble sammen med de skadde og døende partisanene fra Warszawa-oppstanden.

64. Den salige Julia Rodzinska (1899-1945), født som Stanislava, dominikanersøster, død den 20. februar 1945 i konsentrasjonsleiren i Stutthof (Sztutowo) øst for Gdansk (Danzig) av tyfus etter å ha meldt seg frivillig til å pleie de kvinnelige jødiske fangene som var syke av tyfus.

XXI: Fransiskanere (Ordo Fratrum Minorum – OFM)

65. Den salige Kristian Gondek (1909-1942), født som Adalbert, fransiskanerprest, død den 23. juli 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland på grunn av de umenneskelige forholdene.

66. Den salige Martin Oprzadek (1884-1942), født som Johannes, legbror i fransiskanerordenen, død den 18. mai 1942 i Hartheim ved Linz i Østerrike, gasset i hjel.

67. Den salige Narcissus Turchan (1879-1942), født som Johannes, fransiskanerprest, død den 19. mars 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland av mishandling og sykdom.

68. Den salige Bruno Zembol (1905-1942), født som Johannes, fransiskanerprest, død den 21. august 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, en smertefull død etter mishandling.

XXII: Kapusinere (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap)

69. Den salige Fidelis Chojnacki (1906-1942), født som Hieronymus, legbror og prestestudent i kapusinerordenen, død den 9. juli 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland etter mishandling.

70. Den salige Symforian Ducki (1888-1942), født som Felix, legbror i kapusinerordenen [kapusinerprest i99] død den 11. april 1942 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen, brutalt drept av vokterne.

71. Den salige Henrik Krzysztofik (1908-1942), født som Josef, kapusinerprest, død den 4. august 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland av mishandling.

72. Den salige Florian Stepniak (1912-1942), født som Josef, kapusinerprest, død den 12. august 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, kjørt bort med den såkalte «uføretransporten» og døde i gasskammeret.

XXIII: Uskodde karmelitter (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD)

73. Den salige Alfons Maria Mazurek (1891-1944), født som Josef den 1. mars 1891 i Baranówka i Polen, prest i den uskodde karmelittordenen, skutt den 28. august 1944 i Nawojowa Gora.

XXIV: Karmelitter (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCarm/OC)

74. Den salige Hilarius Paulus Januszewski (1907-1945), født den 11. juni 1907 i Krajenki i Polen, karmelittprest, død den 25. mars 1945 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland av tyfus.

XXV: Kapusinerklarisser (Ordo Sanctae Clarae Capuccinarum – OSCCap)

75. Den salige Miecislava Kowalska (1902-1941), ordensnavn Maria Teresa av Jesusbarnet, død om natten den 25. juli i konsentrasjonsleiren Dzialdowo (Soldau) i Øst-Prøyssen (nå Polen).

XXVI: Marianister (Congregatio Clericorum Marianorum sub titolo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae – MIC)

76. Den salige Georg Kaszyra (1904-1943), prest, død den 18. februar 1943 i Rosica, brent inne i en trehytte med en gruppe andre.

77. Den salige Antonius Leszczewicz (1890-1943), prest, død den 17. februar 1943 i Rosica, brent inne i en stall med en gruppe andre.

XXVII: Mikaelitter (Congregatio Sancti Michaelis Archangeli – CSMA)

78. Den salige Ladislas Bladzinski (1908-1944), prest, død den 8. september 1944 i steinbruddet i Gross-Rosen, drept av en nazist som dyttet ham utfor et stup.

79. Den salige Adalbert Nierychlewski (1903-1942), prest, død den 7. februar 1942 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen, sannsynligvis druknet eller skutt.

XXVIII: Oblater av Den uplettede Maria (Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae – OMI)

80. Den salige Josef Cebula (1902-1941), født den 23. mars 1902 i Malnia i Øvre Schlesien i Tyskland (nå Polen), prest, skutt den 28. april 1941 i konsentrasjonsleiren Mauthausen sør for Linz i Østerrike.

XXIX: Søstre av Jomfru Marias uplettede unnfangelse (Congregatio Sororum Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis Mariae – CSIC)

81. Den salige Maria Eva Noiszewska (1885-1942), ordenssøster, død den 19. desember 1942 i Góra Pietrelewicka i Slonim, skutt sammen med den salige priorinnen Maria Marta Wolowska.

82. Den salige Maria Marta Wolowska (1879-1942), ordenssøster og priorinne, død den 19. desember 1942 i Góra Pietrelewicka i Slonim, skutt sammen med den salige Maria Eva Noiszewska.

XXX: «Sønner av Det Guddommelige Forsyn» (Don Orione) (Parvum Opus Divinae Providentiae [Filii Divinae Providentiae] – FDP)

83. Den salige Frans Drzewiecki (1908-1942), prest, død den 10. august 1942 i gasskammeret i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland.

XXXI: Pallottinerne (Societas Apostolatus Catholici – SAC)

84. Den salige Josef Jankowski (1910-1941), prest, død den 16. oktober 1941 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen, dagen etter at han ble mishandlet av en «kapo».

85. Den salige Josef Stanek (1916-1944), prest, død den 23. september 1944 i Warszawa etter å ha blitt torturert av tyskerne.

XXXII: Salesianere (Societas Sancti Francisci Salesii [Salesiani di Don Bosco] – SDB

86. Den salige Josef Kowalski (1911-1942), født den 13. mars 1911 i Siedliska i Polen, prest, død den 4. juli 1942 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen, druknet i en kloakk.

De fem salige martyrer fra Poznan

87. Den salige Ceslas Józwiak (1919-1942), legmann, død den 24. august 1942, giljotinert på fengselsplassen i Dresden i Tyskland.

88. Den salige Edvard Kazmierski (1919-1942), legmann, død den 24. august 1942, giljotinert på fengselsplassen i Dresden i Tyskland.

89. Den salige Frans Kesy (1920-1942), legmann, død den 24. august 1942, giljotinert på fengselsplassen i Dresden i Tyskland.

90. Den salige Edvard Klinik (1919-1942), legmann, død den 24. august 1942, giljotinert på fengselsplassen i Dresden i Tyskland.

91. Den salige Jarogniev Wojciechowski (1922-1942), legmann, død den 24. august 1942, giljotinert på fengselsplassen i Dresden i Tyskland.

XXXIII: Brødre av Jesu Hjerte (Congregatio Fratrum Cordis Iesu – CFCI)

92. Den salige Josef Zaplata (1904-1945), legbror, død den 19. februar 1945 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland etter å ha blitt smittet av tyfus av noen tyske medfanger.

XXXIV: «Tjenerinner av Jomfru Marias uplettede unnfangelse av Stara Wies» (Congregatio Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae – SBMVIC)

93. Den salige Katarina Celestina Faron (1913-1944), ordenssøster, død påskedag den 9. april 1944 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen etter heroisk å ha holdt ut mishandlingen i leiren.

XXXV: Skolesøstre av Notre-Dame (Congregatio Pauperum Sororum Scholarum Nostrae Dominae – SSND)

94. Den salige Maria Antonia Kratochwil (1881-1942), født som Maria Anna, ordenssøster, død den 2. oktober 1942 i Stanislawów, på sykehuset av tyfus og mishandling.

XXXVI: Romerske ursulinner (Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae – OSU)

95. Den salige Maria Klementia Staszewska (1890-1943), født som Helena, ordenssøster og priorinne med ordensnavn Maria Klementia av Den korsfestede Jesus, død den 27. juli 1943 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen av tyfus.

XXXVII: Steyler-misjonærer (Verbitter) (Societas Verbi Divini – SVD)

96. Den salige Gregor Boleslas Frackowiak (1911-1943), legbror, død den 5. mai 1943 i Dresden, halshogd med giljotin.

97. Den salige Stanislas Kubista (1898-1940), ordensprest, død den 26. april 1940 i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland, drept av en vokter, en tysk kriminell.

98. Den salige Aloisius Liguda (1898-1942), ordensprest, død sent om kvelden den 8. desember 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, ble druknet.

99. Den salige Ludvig Mzyk (1905-1942), ordensprest, drept den 23. februar 1942 i fengselet i Poznan.

XXXVIII: Resurreksjonister (Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi – CR)

100. Den salige Alicia Maria Hedvig Kotowska (1899-1939), født som Maria Hedvig, ordenssøster og priorinne, drept den 11. november 1939 i Laski Piasnica.

XXXIX: Fransiskanerkonventualer (minoritter) (Ordo Fratrum Minorum Conventualium – OFMConv)

101. Den salige Johannes Antonius Bajewski (1915-1941), ordensprest, født som Johannes Eugenius, død den 8. mai 1941 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen.

102. Den salige Ludvig Pius Bartosik (1909-1941), ordensprest, født som Ludvig, død sent om kvelden den 12. desember 1941 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen.

103. Den salige Josef Innocent Guz (1890-1940), ordensprest, født som Josef Adalbert, død den 6. juni 1940 i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland, drept på en bestialsk måte.

104. Den salige Josef Achilles Puchala (1911-1943), ordensprest, født som Josef, drept den 19. juli 1943 i landsbyen Borowikowszczyzna sammen med sin kapellan Karl Herman Stepien.

105. Den salige Karl Herman Stepien (1910-1943), ordensprest, født som Karl, drept den 19. juli 1943 i landsbyen Borowikowszczyzna sammen med sin sogneprest Josef Achilles Puchala.

106. Den salige Stanislas Timoteus Trojanowski (1908-1942), legbror, født som Stanislas Antonius, død den 28. februar 1942 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen av lungebetennelse.

107. Den salige Peter Bonifatius Zukowski (1913-1942), legbror, født som Peter, død den 10. april 1942 i konsentrasjonsleiren Auschwitz (Oswiecim) i Polen av lungebetennelse.

XL: Fransiskanere (Ordo Fratrum Minorum – OFM)

108. Den salige Anastasius Jakob Pankiewicz (1882-1942), ordensprest, født som Jakob, død den 20.mai 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, utmattet av forholdene i leiren og av sykdom ble han sendt med den såkalte «uføretransporten» til gasskammeret i Hartheim ved Linz i Østerrike. Idet de gikk inn i bilen, rakte han hendene frem mot en medfange. Da smalt SS-vakten bildøren igjen slik at p. Anastasius fikk klemt av begge hendene. Sannsynligvis døde han av blodtapet før han kom frem til gasskammeret.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:49