Den salige Leo Wetmanski (1886-1941)

Minnedag: 10. oktober

Den salige Leo Wetmanski (pl: Leon) ble født i 1886 og var hjelpebiskop i bispedømmet Plock. Han var en svært ivrig hyrde, en mann med dyp tro, til tjeneste for de trengende. Han ble arrestert sammen med sin biskop, den salige erkebiskop Antonius Julian Nowowiejski.

Han ble senere omplassert til konsentrasjonsleiren Dzialdowo (Soldau) i Øst-Prøyssen (nå Polen), hvor han døde den 10. oktober 1941 som et resultat av sykdommer og tortur. Han var et levende eksempel for prestene hvordan man skulle ta imot lidelser og død i Guds og Kirkens sjel for kjærlighet. I testamentet fra 4. april 1932 skrev han: «Hvis du, gode og barmhjertige Herre, vil gi meg den ære som de kaller martyrdød, ta den hovedsakelig imot for mine synder og for dem som da hadde gitt meg den, slik at også de kan elske deg, gode og barmhjertige Gud».

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 35 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 10. oktober, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52