Den salige Ladislas Maczkowski (1911-1942)

Minnedag: 20. august

Den salige Ladislas Maczkowski (pl: Wladyslaw) ble født i 1911 og var sekularprest i erkebispedømmet Gniezno. Han var administrator av sognet Lubowo, og han utmerket seg med et forbilledlig presteliv og stor sjelesørgerisk iver.

Han ble fengslet den 26. august 1940 og kjørt til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Der døde han den 20. august 1942 som et resultat av vokternes mishandling. Medfangene så på ham som et mønster på en stille og offervillig prest som stadig glemte seg selv og som brakte inn tro og godhet til de stedene hvor fangene ble torturert. Han snakket med medfangene om døden som et gledelig møte med Kristus.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 18 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 20. august, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55