Den salige Johannes Nepomuk Chrzan (1885-1942)

Minnedag: 1. juli

Den salige Johannes Nepomuk Chrzan (pl: Jan Nepomucen) ble født i 1885 og var sekularprest i erkebispedømmet Gniezno. Han var sogneprest i sognet Zerków. I okkupasjonstiden tjente han svært offervillig i sjelesorgen, fullt klar over at det kunne medføre fare for å bli fengslet.

For dette ble han arrestert den 6. oktober 1941 og deportert til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Han døde der den 1. juli 1942 av mishandling og sykdommer. Hans siste ord var «Lovet være Jesus Kristus». «Under Guds nåde ble han så forandret at han ved å gi seg over til Guds vilje holdt ut alle lidelsene» (p. Dezydery Wroblewski).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 14 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 1. juli, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48