Den hellige Frans Rogaczewski (1892-1940)

Minnedag: 11. januar

Den salige Frans Rogaczewski (pl: Franciszek) ble født i 1892 og var sekularprest i erkebispedømmet Gdansk. Han var sogneprest i den polske menigheten «Kristus Kongen» i Danzig (nå Gdansk), og han var en uvanlig skriftemålsprest. Han ble arrestert den 1. oktober 1939 og skutt den 11. januar 1940 etter langvarig tortur i nærheten av Gdansk. [Gedani-Zaspae]

Kort før de ble hentet ut for henrettelsen sa han til sin vikar, som var fange sammen med ham: «Jeg kan føle at jeg kommer til å dø; si til mine kjæreste folk i Kristus Kongens kirke at jeg villig vil ofre mitt liv for Kristus og mitt fedreland».

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 13 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 11. januar, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55