Den salige Peter Edvard Dankowski (1908-1942)

Minnedag: 3. april

Den salige Peter Edvard Dankowski (pl: Piotr Edward) ble født I 1908 og var sekularprest i erkebispedømmet Kraków. Han var vikar i sognet Zakopane, kjent for sin store sjelesørgeriske iver og sin tjeneste for menneskene, særlig de fattige. I okkupasjonstiden hjalp han offervillig rømlingene som gjemte seg i utlandet fra undertrykkerne, og slik risikerte han sitt eget liv.

Han ble arrestert av politiet i mai 1941 og dømt til å sendes til utryddelsesleiren i Oswiecim (Auschwitz). Da han døde på langfredag den 3. april 1942 som et resultat av den sadistiske mishandlingen han ble utsatt for bare fordi at han var en katolsk prest, tok han farvel med sin venn med disse ord: «Vi ses i Guds rike!»

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 26 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 3. april, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:51