Den salige Taddeus Dulny (1914-1942)

Minnedag: 6. august

Den salige Taddeus Dulny (pl: Tadeusz) ble født i 1914 og var prestestudent på fjerde året ved presteseminaret for bispedømmet Wloclawek i Polen. Han ble arrestert i november 1939 og ført til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige.

«Tadeusz Dulny: teologistudent. Solen strålte fra hans øyne. Det fantes ikke den vanskelige situasjon hvor han ikke fant en liten glede som en måtte takke Gud for. Men det mest karakteristiske trekk ved hans skjønne sjel var hans heltemodige hjelpsomhet overfor sine medmennesker. Han rørte aldri de «organiserte» bærene fra plantasjen, men delte med de andre. Hvis det var behov for å sy i en knapp, reparere bukser eller sko, klippe håret eller forbinde sår – Tadeusz skyndte seg alltid å tilby sin hjelp. Selv da han begynte å segne om av sult, ga han på en subtil måte halvparten av sin suppe til en kollega, hvis liv han anså for mer verdifullt enn sitt eget (...) Han døde av sult den 6. august 1942.» (p. Stefan Biskupski).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 52 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 6. august, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:54