Den salige Antonius Swiadek (1909-1945)

Minnedag: 21. januar

Den salige Antonius Swiadek (pl: Antoni) ble født i 1909 og var sekularprest i erkebispedømmet Gniezno. Han var kapellan for ungdomsorganisasjonene i Bydgoszcz og en prest med en spesiell apostolisk iver. «Kjærligheten til Guds Mor var karakteristisk for ham hele hans liv».

Han ble arrestert i juli 1942 og sendt til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. «Han var en av de prestesjelene som skiller seg ut og som samtidig er tiltrekkende, men gjør en usikker og skamfull» (p. Jan Ziolkowski). Han døde den 25. januar 1945 med en rosenkrans i hånden, som et resultat av lidelsene i konsentrasjonsleiren.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 21 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 21. januar, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53