Den salige Antonius Leszczewicz (1890-1943)

Minnedag: 17. februar

Den salige Antonius Leszczewicz (pl: Antoni) ble født den 30. september 1890 i sognet Wojstom i bispedømmet Vilnius i Litauen, som da var en del av Russland. I 1909 begynte han på det eneste eksisterende katolske seminaret i St. Petersburg i Russland. Han ble presteviet den 13. april 1914. I et år var han prest i Irkutsk i Sibir, deretter i to år i Czyt. Fra 1920 arbeidet han i Harbin i Mandsjuria i det polske sognet St. Stanislas. Han underviste i religion og latin i russiske og polske skoler.

I 1924 ble han utnevnt til sogneprest i det nye sognet St. Josafat for polakkene. Han sørget for å få bygget en kirke og prestegård. Han åpnet en barnehage og en skole for fattige barn, og han hjalp også de trengende. Han forlot Harbin i 1937 etter nesten 25 år i øst uten å avlegge verken familien eller fedrelandet noe besøk. Han reiste via Tokyo og Roma til Polen. Der trådte han som 47-åring inn i kongregasjonen «Marianske patre av Den uplettede unnfangelse» (Congregatio Clericorum Marianorum sub titolo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae – MIC).

Etter et års novisiat avla han sine løfter den 13. juni 1939. I samsvar med sitt eget ønske ble han sendt tilde marianske huset i Druja i regionen Vilnius (nå i Hviterussland). Der viet han seg til pastoralt arbeid, å drive huset og undervise i skolen. I september 1939 ble Druja okkupert av bolsjevikene og i 1941 av tyskerne. Snart etter ble han utnevnt til superior for misjonen bak elva Dzwina i territoriene som var overtatt av Sovjetunionen. Der drev han evangeliseringsarbeid sammen med en gruppe marianske prester og søstre fra kongregasjonen «Jesu tjenere i eukaristien».

Tyskerne satte i gang en straffekspedisjon etter partisanvirksomhet. Selv om p. Antonius ble varslet om at tyskerne var på vei, ville han ikke flykte, men ble frivillig hos de troende. Da han var blitt pågrepet, trøstet han noen ordenssøstre og sa: «Vær modige og be!» Sammen med en gruppe ble han brent inne i en stall i Rosica den 17. februar 1943, en dag før sin medbror, den salige p. Georg Kaszyra.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 77 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 17. februar, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:50