Den salige Frans Roslaniec (1889-1941)

Minnedag: 14. oktober

Den salige Frans Roslaniec (pl: Franciszek) ble født i 1889 og var sekularprest i bispedømmet Radom i Polen. Han var en fremragende teolog og ekseget (ekspert i bibelvitenskap). Han var professor ved Universitetet i Warszawa, en prest med svært levende og dyp tro. Han ble arrestert av Gestapo i november 1939. Han ble sendt via mange fengsler til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige.

For sine medfanger var han et forbilde i etterfølgelse av Kristi lidelse og han levde etter troens sannheter. Utmattet av sykdom og sult ble han overført til «uførebrakken». Derfra ble han den 14. oktober 1942 ført til gasskammeret.

Fra et brev sendt til venner fra Dachau: «Nå forstår jeg stadig bedre og er stadig mer overbevist om at den vakreste og viktigste, men for oss også den vanskeligste bønn, er Kristi bønn på Oljeberget: 'Fader, la din vilje skje'. Jeg strever etter å be denne bønn i 'Fader vår' med dyp overbevisning og levende tro og forbli alltid i tetteste forening med Kristus. Jeg er stolt over å kunne lide litt mer for Ham og sammen med Ham.»

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 43 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 14. oktober, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55