Den salige Kristian Gondek (1909-1942)

Minnedag: 23. juli

Den salige Kristian (pl: Krystyn) ble født som Adalbert Gondek (pl: Wojciech) i 1909 og var fransiskanerprest (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Han var kapellan i fransiskanerklosteret i Wloclawek. Med stor iver levde han i fransiskansk ånd.

Han ble arrestert i 1940 og sendt til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Der døde han den 23. juli 1942 av de umenneskelige forholdene.

«Han var et bønnens menneske, voktet hvert ord og sin oppførsel, men han tålte dårlig det harde arbeidet i leiren. Arbeidet og forholdene slet ham ut. I brakken sov vi i samme etasje i køyesengen. Helt til det siste forble han et bønnens menneske. Før han døde tok han avskjed med ordene: «Vi sees i Himmelen». (Wincenty Kula.)

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 65 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 23. juli, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48