Den salige Mikael Czartoryski (1897-1944)

Minnedag: 6. september

Den salige Mikael Czartoryski (pl: Michal) ble født i 1897 og var dominikanerpater (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP). Han var novisemester og studentmester og levde etter følgende program: å bli fortært helt og fullt i kjærlighet til Kristus; i alt å tjene Kristus, hele verdens Frelser. Hans kjærlighet til Gud og til mennesker var heroisk.

Han ble skutt den 6. september 1944 da han frivillig forble sammen med de skadede og døende partisanene fra Warszawa-oppstanden.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 63 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 6. september, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52