Den salige Edvard Detkens (1885-1942)

Minnedag: 10. oktober

Den salige Edward Detkens (pl: Edward) ble født i 1885 og var sekularprest i erkebispedømmet Warszawa i Polen. Han var en dyktig sjelesørger i det akademiske miljø i Warszawa og rektor ved kirken Sta. Anna. Etter at han ble fengslet av Gestapo i 1939, ble han deportert til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige.

Fullstendig nedbrutt av sykdom og sult ble han overført til den såkalte «uførebrakken». Fra den ble han ført til henrettelsen i gasskammeret den 10. oktober 1942. [i Linz (AAS)] På vei mot døden ba han bønnen «Nunc dimittis servum Tuum ...», og etter den gjentok han høyt sammen med de andre: «Jeg vil følge deg Kristus på din korsvei, for korset fører meg nærmer deg. Kristus, gi meg gjennom din hellige lidelse å overvinne lidelsen i gasskammeret.»

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 48 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 10. oktober, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:51