Den salige Henrik Hlebowicz (1904-1941)

Minnedag: 9. november

Den salige Henrik Hlebowicz (pl: Henryk) ble født i 1904 og var sekularprest i erkebispedømmet Vilna i Polen (nå Vilnius i Litauen). Han var teologiprofessor ved Stefan Batorys-universitetet i Vilna. Fra 1936 trakk han seg tilbake fra arbeidet ved universitetet og flyttet til menigheten i Troki. Alle former for arbeid og alle miljøer var for ham en anledning for å vinne sjeler for Gud.

Han var en ualminnelig offervillig og storartet sjelesørger, en karismatisk åndelig veileder, en apostel for de kristnes enhet, en venn for alle som søkte sannheten. Hans tjeneste hadde stor innflytelse i vide akademiske kretser i Vilnius og i hele erkebispedømmet. Den 3. mai 1941 ofret han sitt liv til Gud som et offer for å redde unge menneskers tro. Han ble skutt av Gestapo den 9. november 1941 i Borysów for å ha gjort tjeneste som prest i Hviterussland.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 54 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 9. november, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:55