Den salige Josef Straszewski (1885-1942)

Minnedag: 12. august

Den salige Josef Straszewski (pl: Józef) ble født i 1885 og var sekularprest i bispedømmet Wloclawek i Polen. Han var sogneprest i menigheten St. Stanislaw i Wloclawek. Han var en svært hengiven sjelesørger, menighetens organisator og kirkebygger.

Han ble arrestert i november 1929 sammen med byens presteskap og sendt til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Der døde han den 12. august 1942 etter en såkalt «uføretransport» til gasskammeret. Hans medfanger anså ham for å være uforbeholdent hengitt til Gud, og en storartet skriftefar. Under forfølgelsen utstrålte han en sann prests holdning og søkte fremfor alt Guds ære.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 60 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 12. august, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48