De hellige Abrahamitt-munkene ( -~832)

Minnedag: 8. juli

De hellige Abrahamitt-munkene levde på 800-tallet og tilhørte det klosteret ved Gullporten i Konstantinopel som var grunnlagt av den hellige Abraham av Efesos på 500-tallet. Under keiser Theofilos (829-42) forsvarte de modig billedkulten mot ikonoklastene. Derfor fikk keiseren dem arrestert og henrettet rundt 832 (mellom 830 og 840). Deres minnedag er 8. juli.

av Webmaster publisert 12.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49