Den hellige Austregisilus av Bourges (551-624)

Minnedag: 20. mai

Skytshelgen for Bourges

Den hellige Austregisilus (fr: Outril, Outrille, Aoustrille) ble født i 551 i Bourges i Frankrike. Han var sønn av en forarmet adelsmann og ble utdannet som hoffmann ved hoffet til den hellige kong Guntram av Burgund (561-92) i Châlon-sur-Saône. En alvorlig beskylding fra et annet medlem av hoffet førte til en duell hvor Austregisilus kunne renvaske seg. Men like før duellen ble hans anklager kastet av hesten og døde.

Dette bekreftet Austregisilus i hans intensjon om å tjene Gud i Kirken. Han ble presteviet av den hellige Etherius av Vienne og trådte inn i klosteret Saint-Nizier i Lyon. Der ble han senere abbed. Han hadde ry for både klokskap og helbredelser, så i 612 ble han valgt til biskop av Bourges. Blant hans disipler var den hellige Amandus, Flanderns fremtidige apostel. Som ung mann bodde han i en celle nær katedralen i Bourges under biskop Austregisilus' veiledning.

Austregisilus sa om ekteskapet: «Om jeg hadde en god hustru, ville jeg være redd for å miste henne. Hvis jeg hadde en dårlig en, ville jeg ha det bedre uten noen i det hele tatt». Dette sa han til kongen da han bestemte seg for å bli prest. Han fikk folkets aktelse ved å drive ut en ondsinnet ridder med sverd i hånd og tvinge ham til å drive sitt røveri et annet sted.

Han døde i 624, og hans minnedag er 20. mai. Hans navn står i Martyrologium Romanum og han har alltid vært æret som hellig. Han er skytshelgen for Bourges. Et sted minnes ham: Saint-Outrille (18310).

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49