Den hellige Abraham av Galitsj (d. 1375)

Minnedag: 20. juli

Ikon Tsjukhloma

Den hellige Abraham (Abramius; ru: Avraamij; Авраамий) ble født tidlig på 1300-tallet i Russland. Han ble munk i Treenighetsklosteret (Troitsa Lavra, senere kalt Troitse-Sergijeva Lavra) på høyden Makovets i den nåværende byen Sergijev Posad. Der ble han disippel av grunnleggeren, den hellige Sergius av Radonezj (ca 1314-92). Etter lange år som novise ble han funnet verdig til å bli presteviet.

Abraham lengtet etter taushetens perfeksjon, så med hegumen (abbed) Sergius' velsignelse slo han seg i 1350 ned på landsbygda i distriktet Galitsj i Kostroma Oblast, som var bebodd av fremmede folkestammer. Etter å ha slått seg ned på et avsidesliggende sted, fikk Abraham en åpenbaring om at han skulle gå opp på et fjell, og der fant han et ikon av Guds Mor som skinte med et ubeskrivelig lys. Åpenbaringen av det hellige ikonet ble kjent for fyrst Dmitrij av Galitsj, som overtalte munken til å bringe det til byen. Abraham kom med ikonet til Galitsj, hvor han ble møtt av fyrsten og en mengde prester. Utallige helbredelser skjedde gjennom ikonet av Guds Mor.

Fyrst Dmitrij ga munken midler til å bygge en kirke og et kloster nær Tsjukhlomasjøen i Galitsj, på det stedet hvor ikonet var blitt funnet, til ære for Guds Mors Dormisjon (innsovning). Abrahams nybygde kloster ble en kilde til åndelig opplysning for det lokale utenlandske folket. Dette klosteret ble forlatt i 1775 og er nå landsbyen Dormisjon. Da klosteret var bygd opp, overlot Abraham ledelsen av det sin disippel Porfyrios, og selv trakk han seg tretti verst unna til et avsidesliggende sted, men også der fant disipler ham. Verst er en foreldet russisk lengdeenhet som er definert som 500 sazhen lang, det vil si at en verst er 3500 fot (1066,8 meter).

Der ble det grunnlagt et nytt kloster med en kirke til ære for «Plasseringen av Guds Mors kappe» (en ortodoks fest til minne om plasseringen av Guds Mors kappe i den vakre kirken St. Maria av Blachernæ (gr: Theotókos tón Blakhernón, Θεοτòκος τών Βλαχερνών) i forstaden Blachernæ (Blakhernai) til Konstantinopel i 458). Klosteret ble kalt «det store klosteret Abraham i ødemarken». Dette klosteret ble forlatt i 1764 og er nå landsbyen Ozerki.

To ganger til trakk Abraham seg tilbake til et fredeligere sted, men hver gang samlet det seg nye disipler omkring ham, og hver gang ble det grunnlagt et nytt kloster. Det tredje fikk navn etter Guds Mors synaxis, hvor Abraham gjorde Porfyrios til hegumen. Dette lå femten verst vest for det andre, ved elven Bega. Det ble forlatt på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet og er nå landsbyen Verkhnjaja Pustyn. Det fjerde var viet til Guds Mors forbønn, kalt Gorodets. Alle fire klostrene lå ved Tsjukhlomasjøen.

I klosteret Gorodets døde Abraham en 20. juli rundt 1375. Et år før sin død utnevnte han sin disippel Innocent til å lede klosteret. Klosteret kalles i dag Avraamijevo-Gorodetskij og ligger i landsbyen Nozjkino ved nordbredden av Tsjukhlomasjøen. Hans relikvier befinner seg på et ukjent sted i kapellet som er viet til ham. Hans minnedag er dødsdagen 20. juli. Ikonet av Guds Mor, som kalles Tsjukhloma, minnes også den 28. mai, 4. juli og 15. august.

av Webmaster publisert 19.01.2010, sist endret 24.09.2018 - 10:00