Den hellige Augustin Caloca Cortés (1898-1927)

Minnedag: 21. mai

Augustin Caloca Cortés (1898-1927) En av De 25 hellige Mexico-martyrene

Den hellige Augustin S. Caloca Cortes (sp: Agustín) ble født den 5. mai 1898 i San Juan Bautista de Teúl i erkebispedømmet Guadalajara i delstaten Zacatecas i Mexico. Han gikk på seminaret i Guadalajara da det ble stengt, men han fortsatte sine studier under den hellige Kristoffer Magallánes og ble presteviet den 5. august 1923. Han ble hjelpeprest i landsbyen Totatiche under sogneprest Magallánes, og dessuten var han prefekt og professor ved seminaret der.

Den 21. mai 1927 brøt det ut kamper mellom de føderale styrkene under general Goni og Cristeros (en gruppe kristne menn som gikk inn for å bruke makt for å oppnå religionsfrihet). Da regjeringstroppene nærmet seg, beordret p. Caloca seminaristene til å spre seg. Han forsøkte å komme seg i dekning da han ble arrestert. Han ble satt i fengsel sammen sin sogneprest, p. Magallánes, og brakt til kommunehuset i Colotlán.

Regjeringstroppene anklaget prestene for å agitere for Cristeros-bevegelsen i regionen. Mens de ventet på henrettelsen, sa p. Magallánes til p. Caloca: «Opp med humøret, Gud elsker martyrene. Om et øyeblikk er vi i himmelen». P. Caloca forsto disse ordene og la til: «Vi har levd for Gud og i Ham dør vi». Omkring middagstider den 25. august 1927 ble prestene skutt av en eksekusjonspelotong foran en adobevegg bak kommunehuset. I 1933 da p. Calocas jordiske rester ble overført til Totatiche, ble hans hjerte funnet intakt og uråtnet med en bit av en kule i det.

Augustin ble saligkåret den 22. november 1992 og helligkåret den 21. mai 2000 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma som en i gruppen «Den hellige Kristoffer Magallánes og hans 24 ledsagere». Dette var meksikanske martyrer som ble drept av hat mot troen i de turbulente årene mellom 1915 og 1937. Av dem var 22 sekularprester og 3 legmenn. Deres minnedag er 21. mai, og den ble i det nye Missale Romanum (2002) satt inn i Kirkens universalkalender.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 28.11.2015 - 02:49