Den hellige Ananias av Damaskus (1. årh)

Minnedag: 25. januar

Den hellige Ananias var han som døpte den hellige apostelen Paulus (Saulos). Denne begivenheten omtales i Apostlenes Gjerninger (Apg 9,10-19).

I Damaskus var der en disippel ved navn Ananias, og ham kalte Herren på i et syn: «Ananias!» Og han svarte: «Ja, Herre!» Da sa Herren til ham: «Gå bort i den gaten som kalles 'den rette', og spør i Judas' hus etter en mann ved navn Saulos fra Tarsos. For han ber – og han har sett for seg en viss Ananias som kommer og legger hendene på ham, så han får synet igjen.» Ananias svarte: «Herre, det er mange som har fortalt meg om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra ypperstepresten til å arrestere hver og en som ber i ditt navn.»

Da sa Herren til ham: «Gå bare, for denne mann har jeg utsett meg til redskap; han skal bære mitt navn frem for hedningene, ja, for konger, og også for Israels barn. Og selv vil jeg vise ham alt hva han får å lide for mitt navns skyld.» Da begav Ananias seg avsted; han trådte inn til Saulos, la sine hender på ham og sa: «Saul, bror, jeg kommer som Herrens utsending! Jesus, han som viste seg for deg på veien hit, han har nå sendt meg for å gi deg synet igjen og la deg motta den hellige Ånds fylde.» I samme øyeblikk var det som et skjell falt fra Saulos' øyne, og han fikk sitt syn igjen. Straks derpå ble han døpt. Så tok han næring til seg og kom til krefter igjen.

Ifølge tradisjonen ble Ananias den første biskop av Damaskus og evangeliserte deretter i Eleutheropolis (nå Bet-Djibrin) i det sørlige Palestina og andre steder, og til slutt led han martyrdøden ved å bli steinet den 10. oktober år 70 etter ordre av Licinius (eller Lucianus). Hans minnedag er i vesten 25. januar, samme dag som festen for Paulus' omvendelse, mens han i øst feires på den tradisjonelle dødsdagen 10. oktober.

Han står som nr. 9 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

av Webmaster publisert 10.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49