Den salige Adelhelm av Engelberg ( -1131)

Minnedag: 25. februar

Den salige Adelhelm (Adelelmus) ble født på 1000-tallet. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret St. Blasius (St. Blasien) i det sørlige Schwarzwald, hvor han hadde avlagt sine løfter. Rundt 1120 ble han kalt til klosteret Engelberg i kantonen Unterwalden i Sveits sammen med en liten gruppe munker fra klosteret Muri i Aargau av den salige Konrad av Seldenbüren, som hadde grunnlagt klosteret.

I 1122 ble han prior i Engelberg og i den egenskap mottok han i 1124 eksempsjon for klosteret av pave Callistus II (1119-24), altså fritak for biskoppelig kontroll. Rundt 1125 ble han klosterets første abbed. På grunn av sin fromhet og selvpålagte strenge bot ble Adelhelm allerede mens han levde æret som hellig.

Adelhelm døde den 25. februar 1131 i Engelberg og ble gravlagt der. Hans minnedag er dødsdagen 25. februar. Hans relikvier ble gjenfunnet i 1611.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49