Den salige Konrad av Seldenbüren ( -1126)

Minnedag: 2. mai

Den salige Konrad ble født rundt 1070 på slottet Seldenbüren i Sveits (i dag bydelen Sellenbüren i Stallikon). Han tilhørte en berømt adelsfamilie og var en ætling av kongehuset. Etter farens død grunnla han og utvidet det sveitsiske klosteret Engelberg i kantonen Unterwalden i 1082-1120, og der avla han løfter som benediktinsk legbror. Ifølge legenden hørte han englestemmer over fjellet som bød ham grunnlegge et kloster der.

Rundt 1120 kalte han den hellige benediktinermunken Adelhelm fra klosteret St. Blasius (St. Blasien) i det sørlige Schwarzwald til klosteret Engelberg sammen med en liten gruppe munker fra klosteret Muri i Aargau. I 1122 ble Adelhelm prior i Engelberg og i den egenskap mottok han i 1124 eksempsjon for klosteret av pave Callistus II (1119-24), altså fritak for biskoppelig kontroll. Rundt 1125 ble han klosterets første abbed.

Resten av sin betydelige formue brukte Konrad til å grunnlegge et nonnekloster. Han reiste på valfart til Roma og fikk pavelig godkjennelse og anerkjennelse av sine klostre. Det ble rettet et krav mot noe av eiendommene han hadde gitt til klosteret, og han ble sendt til Zürich for å forsvare rettighetene til sitt kloster. Der ble han myrdet av sine motstandere uten forvarsel eller provokasjon. Dette skjedde den 2. mai 1126.

Han ble gravlagt i Engelberg, og i 1611 ble hans legeme skrinlagt. Det ble bevart uråtnet inntil det gikk tapt i den katastrofale brannen i 1729. Noen rester finnes i et skrin på et alter i klosterkirken i Engelberg. Han æres som martyr. Hans minnedag er dødsdagen 2. mai.

Fra klosteret Engelberg ble de amerikanske klostrene Mount Angel i Oregon og Conception i Missouri grunnlagt.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49