Den hellige Akakios av Bysants ( -~304)

Minnedag: 8. mai

Den hellige Akakios av Bysants ( -~304)

Den hellige Akakios (Acacius, Achatius, Achacius, Acathius, Achathius, Achates, Agathus) kom fra Kappadokia i Lilleasia og var centurion i den romerske hæren som var stasjonert i Trakia på Balkan. Han ble arrestert rundt 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305) av en tribun ved navn Firmus i Perinthus i Trakia, anklaget for å være kristen. Han ble torturert, men nektet å avsverge sin tro.

Han ble tatt med til Bysants (senere Konstantinopel), hvor han ble hudflettet og halshogd rundt 304. Han led martyrdøden alene, ikke sammen med en gruppe. Til hans ære ble det reist to kirker i byen – en på stedet hvor han ble drept og en der hvor hans legeme ble gravlagt. En av kirkene ble bygd av keiser Konstantin I den Store (306-37). Den ble kalt «Valnøtten» på grunn av et valnøttre hvor martyren ble hengt opp og pisket, er bygd inn i strukturen.

Hans minnedag er 8. mai. De ortodokse minnes ham den 7. mai med en translasjonsfest den 16. januar.

Senere akter tilskriver ham mange ledsagere i tillegg til usannsynlige torturmetoder, Han er den Sant'Agario som æres i Squillace i Calabria og den San Acato som æres i Ávila og Cuenca i Spania. Han blir ofte forvekslet med den hellige Akakios, han med de «Ti tusen martyrer» og en av De 14 nødhjelperne. I kunsten avbildes han som centurion med en tornebusk. Han kan også være iført rustning med skjold, og i bysantinsk kunst avbildes han sammen med den hellige Theodor Tiro. Sammen med den hellige Mucius er Akakios den eneste tidlige martyren fra Bysants.

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50