Den hellige Amator av Autun (200-t)

Minnedag: 26. november

Den hellige Amator (fr: Amatre, Amateur) kom fra Autun i Frankrike, som var evangelisert av de hellige Andochius og Benignus. Han var biskop av Autun på 200-tallet, men mer vet man ikke om ham. Hans minnedag er 26. november. Hans attributt i kunsten er en bispestav.

I sin kommentar til Martyrologium Romanum hevder bollandistene at Amator av Autun aldri har eksistert og at han er en dublett av den hellige Amator av Auxerre, og at forfatteren av Martyrologium Hieronymianum har skrevet Augustoduni i stedet for Autissiodori. Heller ikke den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker som reviderte Martyrologium Romanum på slutten av 1500-tallet, hadde noen tro på at Amator av Autun noensinne har eksistert. Hans korrespondanse med pave Sylverius (536-37) er rent legendarisk.

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50