Den salige Alfonso de Mena ( -1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Alfonso de Mena ble født på 1500-tallet i Logroño i Spania og ble dominikaner (Ordo Praedicatorum - OP) i Salamanca og presteviet. Han var nevø av den salige Alfonso Navarrete og fulgte sin onkel til Japan, hvor han arbeidet i den dominikanske misjonen. Han ble brent levende i Nagasaki sammen med den salige jesuittpateren Karl Spinola og 20 andre den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 30 andre ble halshogd i Nagasaki.

Alfonso ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 51 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Alfonsos minnedag er 1. juni, men dødsdagen 10. september nevnes også.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50