Den salige Amnichad av Fulda ( -1043)

Minnedag: 30. januar

Den salige Amnichad (Amnuchad, Anmcchadh) ble født i enten Irland eller Skottland. Det sies at han reiste til Tyskland etter å ha blitt utvist av Corcoran fra klosteret Iniscaltra ved Shannon fordi han brøt klosterets regel ved en gang å gi noen gjester forfriskninger mellom måltidene.

Deretter vandret han rundt i Europa inntil han slo seg ned som benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Fulda i Tyskland. Der lot han seg i 1023 mure inne i en celle i krypten i Michaelskirche for å leve sine siste tyve år som inkluser (lat inclusio = innesperring), det vil si en frivillig innemurt munk.

Amnichad døde i 1043. Hans minnedag er 30. januar. Seksten år etter hans død trådte den salige Marianus Scotus inn i Fulda. Han forteller at han daglig i ti år feiret messe over Amnichads grav, og at et overnaturlig lys ofte ble sett rundt graven og himmelske hymner ble hørt.

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50