Den hellige Anastasius av Asti (400-t?)

Minnedag: 22. januar

Den hellige Anastasius feires i bispedømmet Asti i Piemonte i Nord-Italia, men han er en noe uviss skikkelse historisk sett. Den kirken som er viet til ham i Asti, befinner seg i sentrum av den historiske byen. Kirken var en gang klosterkirke for en kommunitet av benediktinernonner.

Anastasius minnes som martyr i kalenderen i pastoralregionen Piemonte, men den forteller ikke noe om når denne martyren skal ha levd. Minnedagen 22. januar er nok tatt fra den hellige Anastasius perseren. I en tidligere kalender ble Anastasius av Asti minnet den 16. november, da som biskop og ikke som martyr, sammen med biskop Anianus og den hellige martyren Eulalia, og det ble antydet at de alle levde på 400-tallet.

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50