Den salige Anastasia av Pommern (~1162-~1240)

Minnedag: 8. desember

Den salige Anastasia ble født rundt 1162 i Polen. Hun var datter av hertug Mieszko III den gamle av Polen (1126-1202), som var hertug av Stor-Polen (1138-77/79, 1181/82-1202) og seniorhertug av Polen (1173-77, 1198-1202). Han giftet seg rundt 1140 med Elisabeth av Ungarn (1128-55), datter av kong Béla II, og rundt 1154 med Eudoxia av Kiev, datter av storfyrst Izjaslav II av Kiev (1146-49; 1151-54) og datterdatter av den tyske kongen Konrad III (1138-52). Anastasia var yngste barn i det andre ekteskapet.

Anastasia giftet seg den 26. april 1177 med hertug Bogislas I av Pommern (ca 1130-1187). Han hadde i første ekteskap vært gift med Valburga av Danmark (d. 1177), som han hadde to sønner med, men ingen av dem overlevde ham. Etter Valburgas død giftet han seg samme år med Anastasia. De fikk de to sønnene Bogislas II (ca 1177-1220) og Kasimir II (ca 1180-1219). Bogislas døde i 1187 mens de to sønnene enda var mindreårige, og de overtog sammen hertugtittelen under formynderskap av sin mor Anastasia og Vratislas II av Stettin (d. 1196).

I 1180 var klosteret Belbog (Belbuck) grunnlagt nord for byen Treptow an der Rega (nå Trzebiatów) i Vestpommern av cisterciensermunker fra Sverige. Klostret forfalt imidlertid raskt, og i 1208 ble det på samme sted grunnlagt et kloster for premonstratensere (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Dem enkehertuginne Anastasia hadde tilkalt fra Mariengaarde i Friesland under den hellige abbed Siardus av Mariengaarde (d. 1230). Klostret fikk navnet St. Peter, men det gamle navnet Belbog, som kom fra vendisk, ble beholdt.

Abbed Siardus sendte en rekke brødre til Pommern etter anmodning fra hertuginne Anastasia. Der dannet de en frisisk koloni som utviklet landet. I klosterets omgivelser oppsto det til sammen seksten kirker, 32 landsbyer og to nonneklostre. Klosteret Belbog forfalt på 1500-tallet og eksisterer ikke lenger.

Hertuginne Anastasia grunnla et av disse nonneklostrene ved Treptow i 1224. På grunn av motstand fra sønnene Bogislas II og Kasimir II forvandlet hun ikke sin egen borg til et kloster, men valgte i 1224 til dette formålet den lille landsbyen Wichow, kalt «Marienwald». Dette stedet ble også til et kjent valfartssted. Anastasia ba nonneklosteret Betlehem (i dag Bartlehiem) i Friesland om å sende de første søstrene til klosteret. Deretter trådte hun selv inn i klosteret og tjente Gud i hellighet.

Anastasia døde en gang etter 31. mai 1240. Hun æres som salig av premonstratenserne, og hennes minnedag er 8. desember. Hun finnes på helgentreet i premonstratenserinneklosteret Zwierzyniec i Kraków.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50