Den hellige Anatolia av Roma (d. ~250?)

Minnedag: 10. juli

Den hellige Anatolia av Roma ( -~250?)

Den hellige Anatolia ble født tidlig på 200-tallet i Roma. Hun levde i eller nær Sabinerfjellene nordøst for Roma. Svært lite er kjent om henne, og biografien er neppe mer enn en from legende. Hun nevens første gang i De laude sanctorum, samlet rundt 396 av Victricius av Rouen (330-409). Det beskriver hennes undergjerninger. Hun skal i følge den hellige Hieronymus' martyrologium fra midten av 400-tallet ha vært søster av den hellige martyren Victoria, men det er tvilsomt om det er snakk om kjødelige søstre, men heller søstre i Kristus.

Legenden forteller at begge søstrene skulle giftes bort til fornemme romere. Victoria mente at det var mulig å gifte seg, siden også fedrene i Det gamle testamente var gift, men med eksempler på fromme kvinner overbeviste Anatolia søsteren om at også de skulle vie sitt liv til Gud. De vrakede mennene anga da søstrene som kristne og overbeviste myndighetene om at de skulle holde dem som fanger på sine eiendommer for å få dem til å endre mening. Men Anatolia og hennes søster forble urokkelige, i stedet omvendte de tjenerne og sine voktere til kristendommen. Anatolias frier Titus Aurelius ga da opp sitt forehavende og overga henne til myndighetene, mens Victorias frier Eugenius forsøkte i årevis før også han ga opp.

Legenden forteller at Anatolia gjorde mange undre, leget mange syke og gjennom det ledet mange til Gud. Deretter led hun martyrdøden for Kristus ved å bli halshogd.

Selv om søstrenes passio (lidelseshistorie) er historisk verdiløs, er det all grunn til å anta at de virkelig led martyrdøden. Fangevokteren som voktet søstrene, den hellige Audax, ble omvendt ved deres eksempel og ved et under, og han ble selv drept for sin tros skyld. Det er umulig å si om han er en virkelig person eller om han er funnet opp av hagiografene.

Lidelseshistorien (passio) til Anatolia, Audax og Victoria var kjent av den hellige Aldhelm (d. 709) og deretter av den hellige Beda den Ærverdige (d. 735). Bedas versjon, gjentatt i martyrologiene til Ado og Usuard, ble tatt inn så å si i sin helhet i Martyrologium Romanum da det ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker. Han plasserte Anatolia og Audax under 9. juli og Victoria under 23. desember.

Både Anatolias og Victorias minnedag er nå 10. juli, den dagen hun og søsteren var oppført i Hieronymus' martyrologium. Oftest blir Anatolia avbildet sammen med Victoria. De avbildes blant de 22 fremstående jomfrumartyrene i mosaikkene på nordveggen i Sant'Apollinare Nuovo i Ravenna. Noen kilder sier at denne Anatolia er identisk med den hellige jomfrumartyren Anatolia av Thora, som minnes den 9. juli sammen med den hellige Audax.

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50